Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปปช.ชี้มูลความผิดรองเลขาธิการ ปปช. ‘นายประหยัด พวงจำปา’ ปกปิดทรัพย์สิน 227 ล้านบาท

ปปช.ชี้มูลความผิดรองเลขาธิการ ปปช. ‘นายประหยัด พวงจำปา’ ปกปิดทรัพย์สิน 227 ล้านบาท

214
0
SHARE

 

 

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.แถลงข่าวที่สำนักงาน ปปช.เมื่อเวลา 14 น.วันที่ 15 ส.ค.2562 ว่า ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช.จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อ ป.ป.ช.กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการอันควรเชื่อได้ว่า มีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน จำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ นางธนิภา พวงจำปา คู่สมรส โดยเป็นทรัพย์สินในประเทศ 2 รายการ รวม 2,010,000 บาท และทรัพย์สินในต่างประเทศ 4 รายการ รวม 225,383,103 บาท มูลค่ารวม 227,393,103 บาท

 

ป.ป.ช.มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า  การกระทำของนายประหยัด ผิด พ.ร.บ.ป.ป.ช 2561 มาตรา 167 จึงมีมติให้ส่งอัยการสูงสุด ฟ้องคดีต่อศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ศาลประทับรับฟ้อง ให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้ง  ขอให้ลงโทษทางอาญา  ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.มาตรา 158 มาตรา 43 มาตรา 81 มาตรา 167 และมาตรา 188 ต่อไป

 

 

matemnews.com 

15 สิงหาคม 2562