Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ผบช.สตม. นัดหารือ 22 สิงหา รับมือ “ผดส.ตกค้าง”ทุกสนามบิน!

ผบช.สตม. นัดหารือ 22 สิงหา รับมือ “ผดส.ตกค้าง”ทุกสนามบิน!

237
0
SHARE

การดูแลรองรับสถานการณ์ผู้โดยสารในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น จากเหตุการณ์ผู้โดยสารตกค้างเหตุประท้วงในฮ่องกง

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด และในวันที่ 22 สิงหาคม จะประชุมหัวหน้าหน่วยระดับสารวัตรขึ้นไปที่รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในสนามบินทั่วประเทศ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานอื่นๆทั่วประเทศ ปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์ผู้โดยสารในช่วงเที่ยวบินหนาแน่น เที่ยวบินล่าช้า และ เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรองรับเหตุการณ์ระงับเที่ยวบินชั่วคราวจากสภาพอากาศ

หากช่องตรวจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีผู้โดยสารหนาแน่น ให้ใช้กำลังพลที่มีอย่างเต็มอัตราเพิ่มเจ้าหน้าที่เสริมเวรนอกเวลาเพื่อให้เต็มทุกช่องตรวจ จัดเจ้าหน้าที่เกลี่ยผู้โดยสารไปโซนที่มีปริมาณน้อยกว่า จัดช่องทางสำหรับกลุ่ม Priority เช่น คนพิการ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ คนชรา เพื่อไม่ให้แถวยาวสะสม

ส่วนคนไทยสามารถใช้ช่องตรวจอัตโนมัติ ใช้เวลาเพียง 20 วินาที จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้มีการประเมินปัญหาจากเหตุต่างๆ เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้การนำระบบ Biometrics มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจผู้โดยสารด้วย

ที่มา จส.100