Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ทิพยประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล และด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม

ทิพยประกันชีวิต มอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล และด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม

842
0
SHARE

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยนายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่  นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนในด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข-สาธารณกุศล และ ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยเงินส่วนตัวของนายนพพร บุญลาโภ อีกจำนวน 200,000 บาท  เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี ผศ. ดร. ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม