Home ข่าวทั่วไปรอบวัน #ไม่มีจิตสำนึกของการสร้างอนาคตแก่คนอื่น ไม่รู้จักการให้ !!”เป็นใหญ่เป็นโตมาเผลอ ๆ กอบโกยน่าดู

#ไม่มีจิตสำนึกของการสร้างอนาคตแก่คนอื่น ไม่รู้จักการให้ !!”เป็นใหญ่เป็นโตมาเผลอ ๆ กอบโกยน่าดู

150
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค ศุภมาส เสนะเวส

เขาจะให้ #อนาคตใหม่แก่เยาวชนคนหนุ่มสาวได้อย่างไร ???

ในเมื่อเขายังไม่แบ่งปัน #อนาคตทางการศึกษา ให้พวกคุณเลย

 

#กยศ.ย่อมาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ตั้งขึ้นมาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อเรียนจบแล้วทางกองทุนจะให้โอกาสตั้งตัวระยะหนึ่ง จึงมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา และมีระยะเวลาผ่อนชำระ ๑๕ ปี

 

หลักเกณฑ์อื่นในการให้กู้ยืมพอสังเขปคือ

๑.รายได้ของบิดามารดา หรือผู้ปกครองรวมกัน #ต้องไม่เกินสองแสนบาทต่อปี

 

๒.ให้กู้ยืม ๒ ส่วน คือ

๒.๑ ค่าเล่าเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตร ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ และไม่เกินวงเงินที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และอยู่ในงบที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร

 

๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เดือนละ ๒,๔๐๐ฺบาท ปีละ ๒๘,๘๐๐ บาท

 

สำหรับระดับอุดมศึกษากู้ได้ ๔ ปี

 

ดังนั้น

ตาม ๒.๑ จะเห็นว่า #กองทุนมีจำกัด

ถ้าหมดแล้ว คนอื่น ๆ ก็กู้ไม่ได้ ต้องรอ

 

เพราะฉะนั้น

๑.คนที่ครอบครัวมีรายได้เกินสองแสนต่อปี ไม่ควรจะสร้างหลักฐานเท็จ ฉวยโอกาสไปกู้ ตัดโอกาสคนที่ขาดแคลนจริง ๆ #ตัดอนาคตทางการศึกษา เพื่อน

 

๒. ระยะเวลาผ่อน ๑๕ ปี ก็เป็น #การให้โอกาส แต่ถ้าร่ำรวยขึ้นมามีรายได้มาก การจะปิดบัญชีเลย คงไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด จะเป็นที่ภูมิใจว่าได้ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้อง ๆ ต่อไปโดยเร็วกว่าที่คิด

ก็เหมือนเราปิดหนี้บ้าน หนี้รถ ให้หมดภาระก่อนกำหนดนั่นละ

 

จริงหรือไม่ ???

 

คนที่มีรายได้มาก เดือนละเป็นแสน อ้างว่าทำงานเพื่อสังคม แต่บอกว่าจะใช้สิทธิ ๑๕ ปี ผ่อนเดือนละพันสองพันตามกำหนด

 

ช่างไม่มีความเสียสละ

ไม่แบ่งปันโอกาสให้ใคร

#ไม่มีจิตสำนึกของการสร้างอนาคตแก่คนอื่น

ไม่รู้จักการให้ !!”

เป็นใหญ่เป็นโตมาเผลอ ๆ กอบโกยน่าดู

 

พื้นฐานสำนึกเช่นนี้

ยังกล้ากล่าวอ้างว่า ทำงานการเมือง #เพื่ออนาคตใหม่ เพื่อคนรุ่นใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชน คนหนุ่มสาว

 

มีแต่ความเห็นแก่ตัว

มีแต่ความคิดทำลายระบบระบอบที่ดีงามแต่เก่าก่อนมากกว่า

ไม่มีความเป็น #ผู้สร้าง

 

#ปัญญาชนพึงพิจารณา

 

ศุภมาส เสนะเวส / ฬ รักชาติ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

matemnews.com 

24 สิงหาคม 2562