Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กลุ่มผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า”แต่งดำ”ประท้วงบอร์ดใหม่ “กรุงเทพคริสเตียน”

กลุ่มผู้ปกครอง-ศิษย์เก่า”แต่งดำ”ประท้วงบอร์ดใหม่ “กรุงเทพคริสเตียน”

540
0
SHARE

กลุ่มผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน แต่งชุดดำแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ประท้วงบอร์ดใหม่ รร.กรุงเทพคริสเตียน (BCC) ปมสั่งปลดนายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการ และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียน ไม่เป็นธรรม พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการบริหารงานของอดีตคณะผู้บริหารโรงเรียน ที่มีการบริหารงานอนุมัติโครงการต่างๆ ไม่โปร่งใส

วันนี้ (27 ส.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม SaveBcc ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แต่งชุดดำนัดรวมตัวเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เรียกร้องให้บอร์ดสภาคริสตจักร ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารโรงเรียน ออกมาแสดงความรับผิดชอบ รวมทั้งรับหนังสือข้อเรียกร้องแนวทางยุติข้อกังวลถึงการบริหารงานของคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินเกินอำนาจผิดขั้นตอนในหลายโครงการ เช่น การขออนุมัติย้อนหลังจัดซื้อเครื่องแอร์สำหรับอาคารใหญ่ รวมทั้งการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในอีกหลายโครงการที่ผิดปกติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หลังพบว่าการดำเนินการหลายเรื่องส่งผลกระทบต่อนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน

ตัวแทนเครือข่าย องค์กร SaveBcc ยื่นหนังสือให้นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้โรงเรียนดำเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน ซึ่งตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหารจะต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารและถ่วงดุลโดยผู้ปกครอง ครู โดยโรงเรียนไม่ควรถูกแทรกแซงจากองค์กรภายนอก

นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (เสื้อสีเหลือง)

ส่วนกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียน เรียกร้องให้ดำเนินไปโดยหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่พอเพียงและดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแล มาเป็นองค์กรกลางในการหาข้อยุติของกรณีปัญหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบตามหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์ของความเป็นธรรม และขอให้มีการทบทวนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการ ให้เป็นที่ยอมรับของคณะครูและนักเรียน

ด้าน นายบรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการและรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยืนยันไม่ได้ปิดโรงเรียนเพื่อหนีปัญหา และยืนยันจุดยืนของสถาบัน สอนให้คนแก้ปัญหา แต่การประกาศหยุดเรียนในวันนี้ เพราะเห็นว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น

ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่ม SaveBcc ออกแถลงการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงเหตุผลในการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ เพื่อให้สังคมเข้าใจปัญหาของสถาบัน โดยขอให้มีการเผยแพร่ผลการสอบสวนภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 7 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ได้ องค์กร SaveBcc ได้ออกแถลงการณ์ฉบับแรก แถลงจุดยืน 4 ข้อ ดังนี้

  1. SaveBCC ต้องการเห็นการดำเนินการตามพันธกิจของโรงเรียน ซึ่งตามโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารจะต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารและถ่วงดุลโดยผู้ปกครอง ครู ซึ่งเห็นว่าความถูกต้องคือโรงเรียนไม่ควรถูกแทรกแซงจากองค์กรภายนอก
  2. กรณีสอบสวนขอให้ดำเนินไปโดยหลักธรรมาภิบาลและกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม มีการแจ้งข้อกล่าวหาที่พอเพียง และดำเนินการโดยบุคคลที่เป็นกลาง เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการณ์
  3. เรียกร้องขอให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลมาเป็นองค์กรกลาง มีส่วนร่วมในการหาข้อยุติของกรณีปัญหา เพื่อให้เกิดความโปร่ง
  4. ขอให้มีการทบทวน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้เข้ามาดำรงตำแหน่งรักษาการ โดยแต่งตั้งผู้ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคณะครูและนักเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการบริหารงาน และดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป