Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รัฐมนตรีวราวุธ รับคำท้า  เรื่องไร

รัฐมนตรีวราวุธ รับคำท้า  เรื่องไร

154
0
SHARE

เฟชบุ้ค PPTV HD 36

  • 26 สิงหาคม ·

 

“วราวุธ” รับคำท้า หมดเวลาขยะพลาสติก

หมดเวลาขยะพลาสติก : เมื่อ “ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา” รับคำท้าร่วมลดขยะพลาสติก แล้วคุณล่ะจะรับคำท้าต่อหรือไม่

 

 

 

matemnews.com 

29 สิงหาคม 2562