Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชำระค่าใบสั่งจราจรยุคใหม่ เช็คออนไลน์ผ่านแบงค์กรุงไทย

ชำระค่าใบสั่งจราจรยุคใหม่ เช็คออนไลน์ผ่านแบงค์กรุงไทย

428
0
SHARE

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นผู้ดำเนินการรับชำระค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ โดยวิธีการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาด้าน e-Payment ร่วมกับ นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผช.กก.ผจก.ใหญ่อาวุโส และนายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผช.กก.ผจก.ใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า โครงการรับชำระค่าปรับจราจร เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้บริการรับชำระค่าปรับจราจรใบสั่งทุกประเภท ซึ่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลใบสั่งของสถานีตำรวจทั่วประเทศ และกรมขนส่งทางบก โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2559 และต่อยอดพัฒนาระบบ Police Ticket Management (PTM) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบันทึกค่าปรับจราจร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของรายงานค่าปรับจราจรย้อนหลังได้ถึง 90 วัน โดยมีระบบออกใบเตือนอัตโนมัติ กรณีใบสั่งยังไม่ได้รับการชำระค่าปรับ รวมถึงการบันทึกแต้มผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ขอประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะชำระค่าปรับจราจรใบสั่งทั่วประเทศ สามารถชำระได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ตู้กดเงินธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทางแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ระบบ Banking Agent ของธนาคารกรุงไทย ได้แก่ Cenpay ตู้บุญเติม และไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เตรียมแผนขยายช่องทางการชำระค่าปรับใบสั่งผ่านทางเว็บไซต์ ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน (e-Ticket) ด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต รวมทั้งการรับชำระใบสั่งต่างสถานีตำรวจอีกด้วย