Home ข่าวทั่วไปรอบวัน อย่าปิดบังประชาชน

อย่าปิดบังประชาชน

92
0
SHARE

 

 

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเช้า 30 ส.ค.2562 ประเด็นมีข่าวฝ่ายรัฐบาลจะให้สภาผูแทนราษฎร ประชุมลับขณะอภิปรายญัตติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถวายสัตย์ฯไม่ครบ ว่า

 

“อยากให้พิจารณาให้รอบคอบ เพราะประเด็นการถวายสัตย์ฯ ของคณะรัฐมนตรีอยู่ในความสนใจของมหาชน  เห็นได้จากการสำรวจ ความเห็นประชาชนทั่วประเทศของสวนดุสิตโพล ระหว่างวันที่ 21 – 24 ส.ค.ที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนถึงร้อยละ 77.20 เห็นว่า ญัตติของฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอในการขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 และร้อยละ 66.72 เห็นด้วยที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติซักฟอกพล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องเกรงว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายเกินเลย เพราะการยื่นญัตติครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักคือ การปกป้อง รักษาสถาบัน  และกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์ไว้ให้มั่นคง”

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันเดียวกันว่า  โดยส่วนตัวไม่สามารถพูดได้ว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับแนวทางนี้หรือไม่ เนื่องจากยังไม่เห็นเนื้อหาว่าฝ่ายค้านจะพูดประเด็นอะไร แต่ปกติการกล่าวอะไรที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ควรต้องประชุมลับอยู่แล้ว จึงต้องอยู่ที่ว่าฝ่ายค้านจะกล่าวถึงรัฐบาลหรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ ผู้ที่ขอให้มีการประชุมลับ อาจจะเป็นคณะรัฐมนตรีหรือส.ส.จำนวนหนึ่ง จึงไม่จำเป็นว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้ขอเสมอไป

 

matemnews.com 

30 สิงหาคม 2562