Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เปิดคลินิกกัญชา รพ.เสาไห้ ชู “ยาศุขไสยาศน์”ช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง

เปิดคลินิกกัญชา รพ.เสาไห้ ชู “ยาศุขไสยาศน์”ช่วยผู้ป่วยเรื้อรัง

174
0
SHARE

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขาฯ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ที่โรงพยาบาล (รพ.) เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

นายวัชรพงษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า รพ.เสาไห้ ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นโรงพยาบาลเครือข่ายแพทย์แผนไทยนำร่องคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ มีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ โดยนำร่อง 1 ตำรับ คือ “ยาศุขไสยาศน์” มีสรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งได้รับจากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ว และผู้ป่วยต้องได้รับการคัดกรองจากแพทย์แผน
ไทยที่ผ่านการอบรมมา สำหรับอีก 15 ตำรับ นั้น อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในโรงพยาบาลต่อไป

“อย่างไรก็ตาม ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และได้รับอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้” นายวัชรพงษ์กล่าว

ที่มา มติชน