Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เตือนพื้นที่ลุ่ม อ่างทอง – อยุธยา น้ำจะท่วมสูงเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.นี้!!

เตือนพื้นที่ลุ่ม อ่างทอง – อยุธยา น้ำจะท่วมสูงเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.นี้!!

471
0
SHARE
วันที่ 6 ก.ย.62 นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานระบบโทรมาตร สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ทวีตเตอร์ แจ้งเตือน..

น้ำจะเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแม่น้ำน้อย – บริเวณคลองโผงเผง จ.อ่างทอง – คลองบางบาล จ.อยุธยา – ต.หัวเวียง ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา – ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.อยุธยา ระดับน้ำจะท่วมสูง 50 – 60 ซม. ในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ย.62