Home มาเต็มกัญชา เฟชบุ้ค  คนภูมิใจไทย  ไลฟ์สดงานประชาพิจารณ์ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

เฟชบุ้ค  คนภูมิใจไทย  ไลฟ์สดงานประชาพิจารณ์ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น

502
0
SHARE

ชมไลฟ์สด

https://bit.ly/2m2eyUt

ท่ามกลางเสียงก่นของบรรดา “สายเขียว” หรือ ผู้ที่เคยเชื่อว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล  กับสมาชิกพรรคภูมิใจไทย จะทำให้นโยบายกัญชาเสรีเป็นจริง จึงได้ลงคะแนนในภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด แต่ผิดหวัง  จนป่านนี้ยังไม่มีกัญชาที่ชาวบ้านปลูกเองแม้แต่ต้นเดียว มิหนำประกาศทุกฉบับที่ออกมาล้วนยกอำนาจให้ข้าราชการประจำ  เป็นกำชะตากรรมของกัญชา  หมอพื้นบ้าน คนป่วย  ล้วนถูกคุมแจ  และล่าสุด “กัญชง” ที่นายอนุทินลงนามประกาศ 30 ส.ค.2562 ก็ถูกแฉยับ   มีการเปิดโปงเรื่องลับต่างๆออกมามาก

 

ทำให้พรรคภูมิใจไทยมีการจัดประชาพิจารณ์ขึ้น ณ ที่ทำการพรรคเมื่อตอนเช้า 7 ก.ย.2562 บอกว่าเพื่อระดมความคิดในการเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา  หลังเสร็จกิจกรรมแล้ว  นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  กับนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลังรังสิต ร่วมกันแถลงข่าว

 

นายศุภชัย แถลงว่า พรรคภูมิใจไทยแสดงความจริงใจมาตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจทำให้กัญชาและกัญชงเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะเพื่อทางการแพทย์ แต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ยังมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทำให้ประชาชนเข้าไม่ถึงการใช้ประโยชน์จากกัญชา เช่น พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ยาเสพติดให้โทษ พรรคในฐานะที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนจึงพร้อมจะแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้น และมองว่าควรมีการรับฟังความเห็นจากผู้รอบรู้และมีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งแทนที่เราจะด่วนยื่นร่างไปก่อน เพราะร่างนั้นอาจมีความบกพร่อง ในการประชุมวันนี้ถ้ามีการเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์และสามารถทำให้กฎหมายสมบูรณ์มากขึ้น เราก็พร้อมแก้ไข

 

การตั้งสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย  จะเกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายให้คนไทยปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น วันนี้เรามีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด แต่จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ได้มีแค่เรื่องยาเสพติด แต่มียาเสพติดที่มาจากพืช  เราจึงแยกออกมาเป็นเรื่องพืชยาเสพติด  ในที่ประชุมได้แสดงความเห็นว่า สถาบันแห่งนี้ควรมีอำนาจกำกับมากกว่าที่ตนเสนอร่างไว้ ซึ่งตนก็รับฟัง โดยหลังจากวันนี้ จะเร่งสรุปปรับปรุงเพื่อให้ร่างมีความสมบูรณ์  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะยื่นต่อสภาฯก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย.

 

ส่วนที่ตนพูดในงานเสวนาว่าฝิ่นอาจเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นั้น และขอเรียนว่า  เรื่องฝิ่นไม่ได้อยู่ในมิตินี้ เพียงแต่จะบอกว่าอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษฯเป็นเรื่องที่ครอบคลุมพืชยาเสพติดทุกประเภท  รวมถึงฝิ่นด้วย แต่โดยนัยยะที่พรรคภูมิใจไทยเสนอนั้น เฉพาะเรื่องกัญชาและกัญชงเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอย่างอื่น ก็ขึ้นอยู่กับสภาฯ มั่นใจว่าหากพรรคเสนอแล้ว น่าจะมีพรรคอื่นเสนอร่างประกบไปด้วย

 

พรรคภูมิใจไทย  ไม่มีแผนสอง แผนหนึ่งก็คือเปิดหัวใจว่าร่างฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร และขอเสียงส.ส. 500 คนให้สนับสนุน แต่สิ่งที่ต้องเป็นห่วงคือ ร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดฯ เป็นร่างที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งตามกฎหมายต้องส่งให้นายกรัฐมนตรีรับรองจึงจะเสนอต่อสภาฯได้  ซึ่งยืนยันว่าตนยื่นแน่

 

นายปานเทพ แถลงว่า เมื่อได้ดูร่างพ.ร.บ.ของพรรคภูมิใจ  ตนเข้าใจได้ทันทีว่าพรรคภูมิใจไทยต้องการให้ปลูกกัญชาโดยไม่ผิดกติกาสากล ส่วนเรื่องรายละเอียดสามารถช่วยกันปรับปรุงได้ ขณะที่เรื่องการจัดตั้งสถาบันพืชยาเสพติดฯ ถือว่ายังเป็นไปตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 ที่ไทยได้ลงนามไว้ ว่าถ้าจะมีการปลูกโดยประชาชนในฐานะพืชสวนครัว การรับซื้อจะต้องทำโดยหน่วยงานรัฐ  ต้องจัดตั้งสถาบันขึ้นมา ส่วนมาตรการว่าจะเป็นองค์กรลักษณะใด ใครกำกับดูแลหรือมีอำนาจแค่ไหน มันถูกกำหนดไว้ส่วนหนึ่งตามมาตรฐานในอนุสัญญาเดี่ยว และอีกส่วนหนึ่งเป็นการบริหารจัดการในประเทศ  ตนขอชื่นชมพรรคภูมิใจไทยที่จัดเวทีเช่นนี้ เพราะความจริงแล้วพรรคไม่จำเป็นต้องจัด  จะทำไปเองก็ได้  แต่นี่คือนิมิตรหมายแสดงความจริงใจต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจทั้งทางรัฐบาล ส.ส.และส.ว. ว่าประชาชนเชื่อมั่นและมีส่วนแก้ไข

 

matemnews.com 

7 กันยายน2562