Home มาเต็มกัญชา รุมถล่มกฎหมายกัญชาฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทย – ก็อีกหรอบเดิม “อำนาจรัฐล็อก 5 ปี”

รุมถล่มกฎหมายกัญชาฉบับใหม่ของพรรคภูมิใจไทย – ก็อีกหรอบเดิม “อำนาจรัฐล็อก 5 ปี”

297
0
SHARE

 

เว็บไซต์  ภูมิใจไทยด็อทคอม

bhumjaithai.com

https://bit.ly/2lHDssg

 

พรรคภูมิใจไทย สัมมนาระดมความเห็น กม.กัญชาเสรี ตั้ง “สถาบันพืชยาเสพติดฯ”

07 กันยายน 2019 16:28

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในการแก้ไขกฎหมายกัญชาเสรี เพื่อนำไปแก้ไขพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ…. และ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ… ก่อนนำเข้าสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้า โดยมี  นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย และผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

 

นายศุภชัย กล่าวว่า พรรคได้ร่างกฎหมายหลายฉบับ เพื่อยื่นเข้าสู่รัฐสภาให้ทันสมัยประชุมนี้ โดยเนื้อหาของร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ที่เห็นควรให้เพิ่มเติมคือมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว และปลูกเพื่อผลิตใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงหน่วยงานที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนากัญชาและฝิ่น เนื่องจากฝิ่นเป็นพืชอีกชนิดที่สามารถนำไปผลิตเป็นมอร์ฟีนได้ และหากทำได้จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ และอาจต่อเนื่องเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ให้กับประเทศได้ด้วย

 

น.พ.สำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การอนุญาตปลูกตามกฎหมายเดิม ต้องมีหน่วยงานภาครัฐ หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ ว่า ปลูกเพื่อนำไปใช้ในทางการแพทย์ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นความเห็นที่แคบ กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการช่วยเหลือหมอพื้นบ้าน ดังนั้น จึงควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อให้กัญชาถูกนำมาผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และพ.ร.บ.ที่ถูกนำมากล่าวถึงในวันนี้ทั้ง 2 ฉบับ หากได้รับการแก้ไขจะช่วยให้ปัญหานี้หมดไป

 

นายบัณฑูร นิยมาภา ผู้คร่ำหวอดในวงการกัญชา นำเสนอความเห็นว่า สารในกัญชาสามารถสกัดนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 500 ชนิด และมีพืชอีกหลายชนิดที่สามารถสกัดสารในตัวของมันเองมาใช้ในทางการแพทย์เช่นเดียวกัญชา และประเทศไทยก็นำมาสกัดใช้โดยถูกกฎหมาย แต่สำหรับกัญชายังไม่ถูกปลดล็อก ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุด คือ ให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ…. และผ่านร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ… หรือกล่าวง่ายๆ คือ การอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ก็สามารถแก้ปัญหาได้

 

น.พ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย ระบุว่า จากการเก็บข้อมูลของสมาคม พบว่า กัญชาที่มีหลายสายพันธุ์ในประเทศ มีความสามารถในการรักษาโรคที่แตกต่างกัน และพบด้วยว่า สายพันธุ์หางกระรอก เหมาะสำหรับการนำมาสกัดสารเพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง และมีมากที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ทำให้ทราบว่าอำเภอภูพาน ไม่ได้พบเฉพาะสายพันธุ์หางกระรอกเท่านั้น แต่พบสายพันธุ์อื่นอีกมาก แต่หากลงลึกเรื่องสายพันธุ์กัญชาที่สามารถนำมาผลิตเป็นยาในประเทศไทย คือ สายพันธุ์ที่นำมาจากอัฟกานิสถาน ที่ตรวจพบว่ามีสารทีเอชซีเพียงชนิดเดียว และมีประโยชน์ต่อการรักษามะเร็งตับ ส่วนสายพันธุ์หางกระรอก เหมาะสำหรับนำมาสกัดไปใช้รักษามะเร็งลำไส้ และอาจมีผลข้างเคียงทำให้นอนไม่หลับ สำหรับสายพันธุ์ฝอยทอง พบว่า มีผลในการรักษามะเร็งปอด ผลข้างเคียง ทำให้นอนไม่หลับ

 

น.พ.สมนึก กล่าวอีกว่า ประเทศไทยมีเกษตรเป็นรากฐาน หากใช้เกษตรนำโดยการสร้างนวัตกรรม ก็เปรียบเสมือนการสร้างกัญชาให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้การยอมรับจากนานาชาติ กรณีที่พรรคภูมิใจไทยต้องการนำเสนอร่างพ.ร.บ.เพื่อให้ประชาชนปลูกกัญชาได้ถูกกฎหมายนั้น ตนมีความเห็นเพียงควรสร้างกติกาในการปลูกให้แข็งแรง การปลูกด้วยเมล็ดต้องได้รับการลงทะเบียน มีหน่วยงานรับรอง และหากกัญชาที่ปลูกมีค่าทีเอชซีเกิน 0.5 ก็ต้องนำไปเข้ากระบวนการทางการแพทย์ แต่ถ้าน้อยกว่านั้น ต้องนำไปใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอางเท่านั้น นอกจากนี้ มีความเห็นว่า การอนุญาตให้ปลูกที่บ้านได้ ควรเป็นสายพันธุ์ที่มีค่าทีเอชซีไม่สูงมาก และมีที่มาของเมล็ดอย่างถูกต้อง

 

“สารทีเอชซี ไม่ได้เป็นสารตัวเดียวที่ใช้ประโยชน์ได้ในกัญชา และกัญชาไทยมีสารชนิดอื่นที่รักษาโรคเบาหวาน โรคต้อหิน และโรคอื่นได้ ดังนั้นถ้าต้องการปลูกกัญชาที่มีสารซีบีดี ก็สามารถปลูกในชุมชนได้ แต่ต้องมีโรงงานผลิตยารองรับ เพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนได้ ผมยืนยันว่า ประเทศไทยไม่ต้องอาศัยกัญชาจากต่างประเทศ เพราะเรามีพร้อม แค่ต้องทำต้นทางให้ถูกต้อง กรณีปลูกในบ้านใช้ในครัวเรือน ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ถูกต้องเท่านั้น” น.พ.สมนึก กล่าว

 

นางรสนา โตสิตระกูล เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย กล่าวให้ความเห็นในเนื้อหาร่างกฎหมายดังกล่าว ว่า เห็นด้วยที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ…. และ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ… แต่ควรระบุรายละเอียดในร่างพ.ร.บ.ให้ชัดเจนมากกว่านี้ โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมกำกับสถาบันด้วยความชอบทางกฎหมาย ที่มีนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกำกับ นั่นหมายถึงจะทำให้สถาบันมีความชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่มีอำนาจควบคุม ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นสถาบันที่ไม่มีน้ำหนักในสังคม จึงควรขยายความและเพิ่มอำนาจการควบคุมสถาบันให้ชัดเจน

 

“ขอให้พรรคภูมิใจไทย ตอบข้อสงสัยในรายละเอียดของร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ว่า จะแก้ปัญหาการผูกขาดของภาครัฐ ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี ให้อยู่ในความควบคุมของสถาบันด้วยหรือไม่ รวมถึงกรณีการรับซื้อ สถาบันสามารถรับซื้อจากประชาชนที่ปลูกในครัวเรือน 6 ต้นด้วยใช่หรือไม่ และต้องขายให้กับสถาบันเท่านั้นหรือ และกรณีของหมอพื้นบ้านที่ต้องการซื้อกัญชา กำหนดให้ต้องซื้อจากสถาบันเท่านั้นใช่หรือไม่ เพราะหากถูกรัฐผูกขาดเป็นระยะเวลา 5 ปี แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านก็จะถูกปิดกั้น การอนุญาตให้ประชาชนปลูกในครัวเรือนได้ 6 ต้น ก็ไม่เกิดประโยชน์”

 

นางรสนา กล่าวด้วยว่า รายละเอียดในร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย ขอให้พรรคภูมิใจไทย ระบุเรื่องของการเปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน สามารถปลูกใช้ พัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาวิจัยนวัตกรรมการรักษาโรคจากกัญชา เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างชาติ หากไม่ทำ อีกไม่นานประเทศไทยจะต้องซื้อสิทธิบัตรจากต่างชาติมาใช้แน่นอน

 

นายพรชัย ชูเลิศ ตัวแทนมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวว่า จากทำงานด้านเกษตรมามากกว่า 10 ปี เห็นเนื้อหาที่พรรคภูมิใจไทยร่างขึ้น รู้สึกมีความหวัง การอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น ยังมีข้อกังวลตรงที่ การปลูกกัญชาควรเป็นเมล็ดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และหากจะปลูกในเชิงเศรษฐกิจ ก็ขอให้มองรูปแบบการปลูกข้าว ถ้าต้องปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนก็ไม่ต้องกำกับอะไร แต่ถ้าปลูกระบบแปลงใหญ่ ก็ขอให้ในรูปแบบการปลูกเพื่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ไม่ต้องการให้อนุญาตให้ปลูกในเชิงพาณิชย์มากไป เพราะจะควบคุมได้ยาก

 

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความเห็นว่า การที่พรรคภูมิใจไทยเสนอให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ…. และ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ… นั้น เราสามารถทำได้ แต่ขอให้อยู่ภายในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 และพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1972 และอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ.1971 ซึ่งการลงนามพันธะผูกพันระหว่างประเทศในฉบับนี้ ไม่ได้แยกกัญชาหรือกัญชง เพราะใช้คำรวมกันว่า Cannabis

 

อาจารย์ปานเทพ กล่าวอีกว่า อนุสนธิสัญญาฉบับนี้ ในมาตรา 28 เรื่องกัญชา ระบุว่า ถ้าภาคีประเทศใดอนุญาตให้เพาะปลูกกัญชาเพื่อผลิต ต้องนำระบบการควบคุมเรื่องต้นฝิ่นตามมาตรา 23 มาบังคับใช้ ซึ่งมารา 23 คือ การตั้งสถาบันฝิ่น และพรรคภูมิใจไทยก็กำลังร่างพ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทยขึ้น ในที่นี้รูปแบบก็น่าจะมีการทำงานเหมือนสถาบันฝิ่น

 

นอกจากนี้ คู่อนุสัญญานี้ไม่นำไปใช้บังคับการเพาะปลูกต้นกัญชาเพื่อการอุตสาหกรรม (เส้นใยและเมล็ดเท่านั้น) ในประเทศไทยน่าจะมีความหมายถึง พืชครัว ซึ่งหมายความว่า จะไม่บังคับการเพาะปลูกต้นกัญชาเพื่อการอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็ได้

 

“ในมาตรา 28 ระบุว่า บรรดาภาคีประเทศต้องกำหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดการค้า ผิดกฎหมาย ซึ่งใบของต้นกัญชา แสดงว่าต้องมีมาตรการควบคุม ถ้าเราจะเป็นสมาชิกภาคีนี้อยู่ ขอเรียนว่า กัญชาและฝิ่น ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ แต่อนุสัญญานี้ระบุว่าจะไม่มีความผิดเลย ถ้านำไปใช้ทางแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ อยู่ที่แต่ละประเทศนำไปกำหนดทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์อย่างไร”

 

อาจารย์ปานเทพกล่าว กล่าวอีกว่า ในอนุสัญญานี้ ให้คำจำกัดความ ว่า ต้องมีสถาบันฝิ่นแห่งชาติ ในประเทศไทย เราก็คือ สถาบันพืชยาเสพติดแห่งชาติ ที่อยู่ระหว่างการร่างพ.ร.บ.โดยพรรคภูมิใจไทยนี้ และต้องอยู่ในความควบคุมของรัฐบาลเพียง 1 สถาบัน จึงเป็นที่มาว่า ควรมี ตั้งสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย และต้องเป็นองค์การมหาชน เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการใดๆ นอกจากนี้ยังเห็นว่า ควรยกเลิกมาตรา 21 ในบทเฉพาะกาล ที่ระบุให้ผูกขาดกับรัฐเป็นระยะเวลา 5 ปี เพราะยังมีกลุ่มที่มีความสามารถในการผลิตและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ที่มีซีบีดีสูง ทีเอชซีต่ำ นำออกมาใช้ประโยชน์เพื่อประชาชนมากขึ้น หากปล่อยให้รัฐผูกขาดเช่นนี้ ประเทศจะล้าหลัง อย่างไรก็ตาม ควรอนุญาตให้แพทย์แผนไทยประยุกต์และหมอพื้นบ้าน ปลูกเพื่อขึ้นทะเบียนและใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และหากมีความเด่นชัดเรื่องกัญชา ก็ควรรับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านทางด้านกัญชา หากทำเช่นนี้ ประเทศไทยจะรอดและเกิดพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นได้

 

ด้าน ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า พรรคภูมิใจไทย ควรทำตามกฎหมาย หรือขนานกับกฎหมายไปก่อน เพราะการแก้กฎหมาย ใช้เวลานาน หากอยากปลูกก็ควรทำให้การปลูกให้ถูกกฎหมาย ควรรวมตัวกันแล้วบริหารจัดการในเชิงขององค์กรกลาง ที่ไม่ใช่ภาครัฐ แต่ทำงานร่วมกันทั้งหมดทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ให้ออกมาในเชิงกฎหมาย เราขยับมาระดับหนึ่งและเข้าถึงได้

 

“ผมเสนอเราทำกลไกบางอย่างขับเคลื่อนในภาคประชาชน มีช่องทางทางกฎหมายที่เขายอมให้เราทำได้ เราก็ต้องทำไปตามกติกาตรงนี้ก่อน บริหารจัดการให้เร็วขึ้น ให้คนในสังคมเข้าใจและพร้อมไปกับเรา ดีกว่าจะรอแก้ไขกฎหมาย ซึ่งใช้เวลานาน”

ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าวว่า เรากำลังหารือเรื่องของกฎหมายที่ปิดล็อกหรือไม่อำนวยความสะดวกให้ ตอนนี้ผมเห็นว่ามีช่องเปิดให้อยู่แล้ว เราทำเพียงการอำนวยความสะดวก คือ ทุกกระบวนการไม่ต้องผ่านคณะกรรมการยาเสพติด ขอฝากไปยังองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้ปล่อยหรือกระจายอำนาจให้ถูกควบคุมโดยระดับพื้นที่ ปราศจากการควบคุมของส่วนกลาง เช่น ให้ปลูกพื้นบ้านได้ โดยควบคุมสารทีเอชซีไม่ให้สูงมาก ใช้ในแพทย์แผนไทยได้ ยกเว้นกรณีใช้เป็นอุตสาหกรรม ให้มีการควบคุมโดยบริหารส่วนกลาง ซึ่งการทำเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องรอการแก้ไขกฎหมาย สามารถทำได้เลย จะเป็นการแก้ปัญหาโดยการบริหารจัดการได้ง่ายที่สุด และไม่ต้องมีกฎหมายรองรับ

 

ดร.ภก.อนันต์ชัย ระบุด้วยว่า เราไม่เคยมีระบบอำนวยความสะดวกแบบที่ไม่ใช่ภาครัฐบริหาร ขอเสนอให้ คณะกรรมการยาเสพติดกระจายอำนาจการอนุญาตปลูก ให้มีผู้อนุญาตโดยไม่ต้องเข้าคณะกรรมการ เสนอให้ทำให้ผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องกัญชาขึ้นมาให้ถูกกฎหมาย โดยแก้ไข มาตรา 26/6 ทำให้ ป.ป.ส.ประกาศพื้นที่ปลูกเพื่อรับรองได้ และเก็บเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อเป็นสมบัติของประเทศ

 

นายสำเริง แหยงกระโทก กล่าวว่า ปัจจุบันเราขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เป็นเรื่องดี ที่พรรคภูมิใจไทยจัดให้มีขึ้นในวันนี้ ทั้งนี้ความเห็นในการร่างข้อกฎหมาย มีความเห็นว่า ในกฎหมายมีอนุญาตให้ปลูกได้ แต่ต้องดูว่า การให้ชาวบ้านปลูกได้อย่างไรให้เร็ว การเปิดคลินิกรองรับก็ต้องพิจารณาว่า ทำอย่างไรให้คนไข้เข้าถึง และควรจะมีองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกันในการใช้กัญชาได้อย่างเสรี

 

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยกำลังดำเนินอยู่ เป็นการตอบโจทย์ที่ได้ให้สัญญากับประชาชน ส่วนหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ ควรทำให้เกิดการมีส่วนร่วมก่อน เริ่มจากทำให้เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม เพื่อมีการสื่อสารก่อน ส่วนตัวคิดว่าการแพทย์แผนปัจจุบันมีการอบรมผู้ที่ใช้กัญชา แต่ไม่ใช่ผู้ที่นำไปใช้ จึงไม่เกิดประโยชน์และในปัจจุบันมีคนไทยปรับปรุงสายพันธุ์ไทยแล้วและปลูกแบบกรีนเฮ้าส์ มีค่าซีบีดีสูงมาก แต่นำไปทำอะไรไม่ได้ เพราะกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มใต้ดินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เราควรเปิดพื้นที่ให้กลุ่มนี้ขึ้นมาลงทะเบียนกับรัฐ โดยไม่ต้องรอสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย

 

“สภาการแพทย์แผนไทยและกรมแพทย์แผนไทย ควรไปสืบดูผู้ที่ใช้ในทางการรักษาอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับและขึ้นทะเบียนให้เป็นหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง ปัจจุบันมีการลักลอบปลูกสายพันธุ์ที่มีค่าซีบีดีสูงถึง 16% รัฐควรทำเสมือนการนิรโทษกรรม ยกประโยชน์ให้ผู้ปลูก แลกกับการนำสายพันธุ์ดังกล่าวมาขึ้นทะเบียนเป็นสายพันธุ์ใหม่ของประเทศ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้เร็วที่สุด ทั้งยังปลดล็อกในทางการแพทย์ได้” อาจารย์ปานเทพ กล่าว

 

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ ผู้ที่ใช้กัญชา คือ กลุ่มแพทย์แผนไทย พ.ร.บ.ยาเสพติดต้องถามวัตถุประสงค์ เพื่อประชาชน ผู้บริโภค เพื่อให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์ได้สะดวกขึ้น  ผู้ป่วยได้รับประโยชน์เต็มที่ แต่ประกาศและระเบียบที่ออกมา ไม่ได้รับการใช้กัญชาโดยสะดวก ต้องกล่าวว่า ประกาศที่ออกไปทั้งหมด เกิดจากการไม่เชื่อใจกัน ในการใช้ต้องรายงานการใช้ หรือการใช้กับคนไข้ก็ต้องมีขั้นตอน ในความเป็นจริงมันทำไม่ได้ขนาดนั้น เห็นว่าไม่ใช่การส่งเสริม แต่เป็นการควบคุมกำกับมากกว่า กฎหมายต้องมีทั้งการควบคุมกำกับดูแล และส่งเสริมสนับสนุน สถานการณ์ปัจจุบัน คือ เอกชนไม่มีโอกาสได้ใช้ แม้กฎหมายจะบอกว่า สามารถใช้ได้ เพราะไม่รู้จะนำวัตถุดิบมาจากไหน ตอนนี้ที่ทำได้คือ สถานพยาบาลภาครัฐ ซึ่งจำนวนแพทย์แผนไทยในเอกชนมีมากกว่ารัฐหลายเท่านัก นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ปัจจุบันเหมือนวิชาชีพไม่มีอิสระในการใช้องค์ความรู้ของตนเอง มีการก้าวล่วงความรู้ของวิชาชีพ

 

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การใช้อำนาจของรัฐมนตรีออกเป็นกฎกระทรวงนั้น อย่างไรก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ส่วนร่าง พ.ร.บ.แก้ไขและร่าง พ.ร.บ.สถาบัน ทั้งหมดนี้ต้องทำไปพร้อมกัน

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้ คือ ระดับประชาชน รวมถึงคนในแวดวงการแพทย์ สาธารณสุข มีความละเลยเข้าใจของตัวโรค เมื่อประชาชนละเลย จะไม่เข้าใจว่า กัญชามีประโยชน์อะไร ก็ไม่เห็นความสำคัญ ทั้งยังมีการใช้ตัวหนังสือทำลายตัวบทกฎหมาย ทำให้ของพื้นบ้านกลายเป็นของผิดกฎหมาย “ผมกำลังพิจารณามาตรา 26 ว่า เราสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ เช่น ในบุคคลเดียวใช้กัญชาเพื่อตัวเองหรือบุคคลในครอบครัว บุคคลนี้ต้องดึงขึ้นมาให้ถูกกฎหมายก่อน โดยสภาเกษตรกร สามารถจับคู่เกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มบุคคลเกษตรกร ทำให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา”

 

“องค์กรกลางของกัญชา มีความหมายมาก ทุกพื้นที่สามารถจับคู่กันได้ หากเราจับคู่แผนที่ เราจะทราบว่าทุกแผนที่ทุกตารางนิ้วในประเทศไทย เราใช้เมล็ดพันธุ์อะไร ใช้ อสม. อบต. ปูพรมในหมู่บ้านว่าปลูกกัญชาตรงไหนและใช้ได้ผลอย่างไร ขณะนี้เรามีปัญหาเรื่องสายพันธุ์ สายพันธุ์หางกระรอกที่ใช้รักษา มีผลข้างเคียงคือทำให้เมา เราจึงแก้ปัญหาด้วยการสั่งจากต่างประเทศ ทั้งที่จริง เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการสกัดเย็น การสกัดเย็นจะใช้สายพันธุ์เดิมแล้วใช้เมล็ดพันธุ์พืชต่างชนิดกันมาสกัดใช้ด้วยกัน ก็ไม่จำเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศ”

 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ แสดงความเห็นอีกว่า จำนวน 3.3 หมื่นราย ที่ต้องการนิรโทษกรรม เป็นผู้ป่วยที่ประสบปัญหานอนไม่หลับ ในจำนวนนี้ป่วยเป็นมะเร็งมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

 

นายพรชัย ชูเลิศ ตัวแทนมูลนิธิข้าวขวัญ แสดงความเห็นว่า ถ้าพรรคภูมิใจไทยนำเสนอเรื่องการแก้กฎหมาย  เพราะช่วยให้คนที่มีปัญหาเรื่องการปลูก การนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางรักษา กลับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง.

 

matemnews.com 

7 กันยายน2562