Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์มอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

พลเอกประยุทธ์มอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

192
0
SHARE

 

ข่าวของเว็บไซต์รัฐบาลไทย

https://bit.ly/2ke4xTM

 

นายกรัฐมนตรีชื่นชมเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย นำบทเพลงสร้างความรัก ความสามัคคีในชาติ

 

วันนี้ (10 กันยายน62) เวลา 15.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์แห่งประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ และร่วมสนับสนุนโดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

 

โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวรายงานการดำเนินการโครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานบทเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ให้เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย

 

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ นายอธิวัฒน์ ช้างน้อย ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบรมฉายาลักษณ์

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ได้รับถ้วยรางวัลของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายภาคิน  ปิติภูวเดชากุล

 

รองชนะเลิศ อันดับสอง ได้รับถ้วยรางวัลของประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แก่ นายสุรภัทร บุญอนันต์

 

รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้รับโล่รางวัลและ เงินสดรางวัล ละ 100,00 บาท ได้แก่ (1) นายเกชา โกษา  (2) นางสาวสุภิสรา ศรีสุจินต์  และ (3) นายณัฐพล แก้ววิจิตร

 

นายกรัฐมนตรีได้มอบดอกไม้แก่ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งและถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันสนับสนุนการแข่งขัน และยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ขอให้นำเงินรางวัลที่ได้ไปช่วยดูแลครอบครัว มีความกตัญญูและเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า เพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่ฟังง่าย เข้าใจง่ายเข้าถึงจิตใจของผู้ฟัง ให้ความรู้สึกสนุกสนาน ลีลา ท่องทำนองไพเราะ บทเพลงสามารถจรรโลงสังคมให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเช่นเพลงอาเซียน  ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกคนที่มีความสามารถให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคง เพราะนักร้องก็เป็นอาชีพที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ผ่านบทเพลงที่กล่อมเกลาให้เกิดความดีงามในสังคม

 

……………………………………………………………..

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

 

matemnews.com 

10  กันยายน 2562