Home ข่าวประชาสัมพันธ์ BB Clinic บริจาคสบู่ CHU’O  ให้บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

BB Clinic บริจาคสบู่ CHU’O  ให้บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

245
0
SHARE

 

 

เช้าวันนี้แบรนด์ CHU’O ผลิตภัณฑ์โดย BB Clinic ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำกิจกรรมเพื่อสังคม ตามโครงการ สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันน้ำใจ นำผลิตภัณฑ์สบู่ CHU’O ร่วมบริจาคให้กับบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดย คุณณัฐิยา ทองศรีเกตุ ผอ.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ , คุณคัณฑนิกม์ นิโรธร หัวหน้านักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาคลินิก และคุณวิไลภรณ์ เพียงกระโทก หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับมอบ พร้อมนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน
#CHU’O #BBclinic #BBcare
#CSR #บริจาค #จิตอาสา #บำเพ็ญประโยชน์ #เลี้ยงอาหาร #ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กบ้านพักฉุกเฉิน #สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

 

 

matemnews.com  

11 กันยายน 2562