Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์จะกล้ามั๊ย … สมชัย ศรีสุทธิยากร  ยุวิธีล้วงคดีธรรมนัสในออสเตรเลีย

พลเอกประยุทธ์จะกล้ามั๊ย … สมชัย ศรีสุทธิยากร  ยุวิธีล้วงคดีธรรมนัสในออสเตรเลีย

210
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค  สมชัย ศรีสุทธิยากร

ความจริงไม่เคยมี 2 ชุด

หัวหน้ารัฐบาลที่มีภาวะผู้นำเท่านั้นเป็นผู้มีหน้าที่ทำความจริงให้ปรากฏ

 

กรณีผู้กองธรรมนัส มีความจริงสองชุดที่นำเสนอต่อสังคม

 

ชุดแรกเสนอโดยสำนักข่าวต่างประเทศ

  1. เป็นผู้ค้า
  2. รับสารภาพต่อศาล
  3. ถูกจำคุก 4 ปี

 

ชุดที่สอง เสนอโดยเจ้าตัว

  1. แค่อยู่ในที่เกิดเหตุ
  2. ไม่มีการสารภาพ
  3. ถูกจำคุก 8 เดือน

 

ประชาชนอย่างเราคงไม่มีสิทธิ์ในการสืบเสาะข้อเท็จจริง

 

แต่สำหรับผู้นำรัฐบาลหากเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลและความเชื่อถือของต่างประเทศที่มีต่อคณะรัฐมนตรีของไทย ต้องมีความเอาจริงเอาจังในการสั่งการให้กลไกต่างๆของรัฐสืบเสาะข้อมูลดังกล่าวให้กระจ่างชัด

 

ไม่ยากเลยที่นายกรัฐมนตรี จะสั่งการผ่านกระทรวงต่างประเทศ ให้สถานทูตไทยในต่างประเทศสืบเสาะข้อเท็จจริงและรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี

และบอกประชาชนด้วยถ้อยคำที่ทำให้ประชาชนชื่นใจว่า

 

“รัฐบาลไม่ละเลยที่จะหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และหากพบว่าข้อมูลที่ได้ไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์รัฐบาลจะรีบดำเนินการจัดการอย่างไม่ละเว้นทันที”

 

แค่นี้ ก็ได้คะแนนเป็นกระบุง

ชงให้ขนาดนี้ ยังไม่รีบตบ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว

 

matemnews.com 

12  กันยายน 2562