Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สาธารณสุขเพิกถอนทะเบียนยาพารา 25 ตำรับ

สาธารณสุขเพิกถอนทะเบียนยาพารา 25 ตำรับ

509
0
SHARE

กระทรวงสาธารณสุข มีคำสั่ง ว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้งอาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยาไม่เหมาะสม การได้รับยาซ้ําซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา รมว.กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำสั่งเพิกถอนทะเบียนตำรับยาพาราเซตามอนเป็นส่วนประกอบ จำนวน 25 ตำรับ ดังนี้

ที่มา http://bit.ly/2mfUFJO