Home มาเต็มกัญชา กฎหมายกัญชาบ้านละ 6 ต้น  อนุทินจะทำแบบว่าเร็วๆหรือช้าๆ – มีคำตอบ

กฎหมายกัญชาบ้านละ 6 ต้น  อนุทินจะทำแบบว่าเร็วๆหรือช้าๆ – มีคำตอบ

245
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค คนภูมิใจไทย

https://bit.ly/2kB3H3J

#ดาวน์โหลดกฎหมาย12 ฉบับ พรรคภูมิใจไทย

.

นาย #อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นาย #ศักดิ์สยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และ #คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ #สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบเขตเลือกตั้ง ยื่นเสนอกฎหมาย 12 ฉบับที่มี #เนื้อหา #ตามนโยบายพรรคที่ได้หาเสียงเอาไว้กับประชาชน ให้กับ นาย #ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

.

#พรรคภูมิใจไทย #พรรคการเมืองเชิงปฏิบัติการ #เพื่อแก้ปัญหาปากท้องประชาชน #พรรคภูมิใจไทยทำตามสัญญา

………………………………

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  กล่าวว่า ร่างกฎหมาย 12 ฉบับ  มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขคือ ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เพื่อเดินหน้านโยบายกัญชาบ้านละ 6 ต้น  ร่างกฎหมายแต่ละฉบับนั้น ตนแค่อ่านและฟังสรุปคร่าวๆ เนื่องจากตนไว้ใจทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ซึ่งมีนายศุภชัย ใจสมุทร เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของร่างกฎหมายเหล่านี้ แต่ยืนยันว่าเรื่องกัญชาบ้านละ 6 ต้นนั้นเป็นเป้าหมายของพรรค แต่ทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน การใช้กัญชาเราใช้ในทางการแพทย์ ยาสารสกัดกัญชาต้องมีใบสั่งแพทย์ ตัวการใช้รักษาคนไข้ก็ต้องแพทย์สั่ง ส่วนเรื่องบ้านละ 6 ต้น การควบคุมหลักๆ คือ ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกซึ่งกันและกัน และแต่ละครอบครัวต้องควบคุมดูแลกันเองด้วย เพื่อไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด นอกจากนี้ ยืนยันว่าร่างกฎหมายที่เสนอไปนั้น ไม่ได้มีเรื่องของการปลดล็อกฝิ่นแต่อย่างใด มีแค่เรื่องกัญชาอย่างเดียว เพราะขนาดกระท่อมยังไม่ได้ปล่อยเลย

 

matemnews.com 

14 กันยายน 2562