Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ครม.อนุมัติ 176 ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 4000 ราย “บิลลี่”ได้ แสนสี่

ครม.อนุมัติ 176 ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 4000 ราย “บิลลี่”ได้ แสนสี่

210
0
SHARE

 

หลังเลิกประชุมครม.บ่าย 17 ก.ย.2562  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่หน้าตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล ประเด็น  กระทรวงยุติธรรม เสนอที่ประชุม ครม.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา ว่า

 

“ที่ประชุม ครม.อนุมัติตามที่ของบกลางเพื่อเยียวยาผู้เสียหาย ในคดีอาญาจำนวน 176 ล้านบาท  เงินจำนวนนี้ขอรับจากสำนักงบประมาณ  ได้ภายใน 1 สัปดาห์ และจากนั้นต้องจ่ายให้กับผู้ที่จะได้รับประโยชน์แต่ละราย รวม 4,000 รายที่เหลืออยู่  รวมไปถึงการเยียวยาครอบครัวของ นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ ด้วย ประมาณ 140,000 บาท  ในวาระปกติกระทรวงได้ใช้งบประมาณหมดไปแล้ว แต่เรื่องนี้เป็นความกรุณาของนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญ  และเร่งรัดให้รีบจ่ายและดำเนินการให้ทัน ถือเป็นภารกิจของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงบประมาณ จะต้องบูรณาการเพื่อทำงานให้ทัน ซึ่งในวันที่ 30 กันยายน 2562 จะต้องจ่ายให้หมดทุกราย  สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงยุติธรรม และรัฐบาล ไม่ทิ้งเหยื่ออาชญากรรม   นายกฯ เมื่อเห็นเรื่องนี้ก็ได้เร่งรัดทันที โดยไม่ต้องอธิบายเหตุผลใดมากมาย และนายกฯ ได้กำชับให้กระทรวงทำให้ทัน ก็ต้องขอบคุณนายกฯ”

 

matemnews.com 

17 กันยายน 2562