Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ไลฟ์สดญัตติถล่มพลเอกประยุทธ์

ไลฟ์สดญัตติถล่มพลเอกประยุทธ์

158
0
SHARE

 

ชมไลฟ์สด  “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี”  ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย  เช้า 18 ก.ย.2562

 

matemnews.com 

18 กันยายน 2562