Home ข่าวประชาสัมพันธ์ คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบรนด์ “แจกดวงตา” 12ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบรนด์ “แจกดวงตา” 12ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

447
0
SHARE

จีวันแบนด์ เตรียมจัด คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร

20 กันยายน 2562 – กรุงเทพฯ นับเนื่องจากคอนเสิร์ตโดย ศิลปิน จิตรกร และนักดนตรี นามดินป่า จีวัน หรือ วงดนตรีจีวันแบนด์ ได้กำหนดจัดงานคอนเสิร์ตธรรมะเต็มรูปแบบ ร่วมกับกัลยาณมิตรจัดกิจกรรมครั้งแรกคือ คอนเสิร์ต “เปิดดวงตา” ในวาระ ครบรอบ100 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และจัดติดต่อกันตลอด 12 ปีที่ผ่านมา มาในปีนี้ 2562 จึงถึงวาระแห่งการ จัดงานเพื่อเป็นการรวบรวมผลงานต่างๆของจีวันแบนด์และบทเพลงธรรมะ ที่จัดทำ สร้างสรรค์ แด่ครูบาอาจารย์ ดังนั้นในตลอด 12-13 ปี ที่ผ่านมา ความตั้งใจจริงที่จะนำบทเพลงธรรมะสู่ยุวชน จึงมีความมั่นคงและทำอย่างต่อเนื่อง ดังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ครั้งนี้ ปี 2562 มูลนิธิธรรมดี และกลุ่มศิลปะเปิดจิต/จีวันแบนด์ ร่วมกับกัลยาณมิตร กำหนดจัด คอนเสิร์ตการกุศลจีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปี หมุนกงล้อพระธรรมจักร “ การแจกดวงตา” เปรียบคือ ดวงตาเห็นธรรม ดวงตาแห่งธรรม ที่จะแจกจ่ายแด่ผู้คนที่สนใจ และต้องการรับรู้ เพื่อนำไปใช้แก้ไขความทุกข์ หรือการออกจากทุกข์ การหมุนกงล้อแห่งธรรม คือการเผยแผ่ธรรมให้กว้างไกล พลังแห่งกงล้อธรรมจักรที่มีอานุภาพ มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของมนุษย์ โดยกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตการกุศล จีวันแบนด์ “แจกดวงตา” 12 ปีหมุนกงล้อพระธรรมจักร จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครอักษรา เวลา 14.00-17.30 น. โดยมีศิลปินรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณจรัญ ภักดีธนากุล / คุณสุนทรี เวชานนท์ / คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ / คุณอิสริยา คูประเสริฐ และ คุณเจ มณฑล จิรา ร่วมบรรเลงโดยวงออเครสต้าถึง 2 วง คือ วงมาแตร์เดอีออร์เครสตร้า โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และวงรุ่งอรุณ ป๊อป ออร์เครสตร้า แห่งโรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งทั้ง 2 วงคือ เป็นวงนักเรียนเยาวชนที่มีคุณค่าและได้รับโอกาสที่จะเข้าร่วมในบทเพลงดนตรีธรรมะอันมีความสำคัญยิ่งต่อการปลูกฝังธรรมะ และ

การพัฒนาตนเองในทุกๆด้านที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต โดยเฉพาะคุณธรรมและจริยธรรม พันธกิจที่สำคัญต่อโลกและสังคม เพื่อสร้างความรัก ความเมตตาให้เกิดขึ้น จึงเป็นเป้าหมายหลัก ที่มูลนิธิธรรมดี และ จีวันแบนด์/กลุ่มศิลปะเปิดจิต รวมถึงกัลยาณมิตรจัดกิจกรรม เห็นร่วมกันเพื่อบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์ แห่งความดี ความงาม ให้เติบโตขึ้นในใจ เพื่อแปรเปลี่ยนจิตใจให้อ่อนโยน เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา เพื่อรังสรรค์สังคมที่น่าอยู่และดีงาม

แฟนๆสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major หรือดูรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com เบอร์โทรศัพท์ 02-262-3456 ได้เลยนะคะ

แนวคิดของคอนเสิร์ต

1.มาจากภาพแจกดวงตา
2.มาจากคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ
3.เนื่องในโอกาสครบรอบ 12ปี ถือเป็นเวลาน่าทบทวนงานที่ทำมาทั้งหมด

วัตถุประสงค์ในการจัดคอนเสิร์ต

1.เพื่อสืบทอดแนวความคิดเรื่อง 9ตา ของท่านพุทธทาสภิกขุ และแสดงบทเพลงธรรมที่จีวันแบนด์ได้สร้างสรรค์แด่ ครูบาอาจารย์ รูปต่างๆ อาทิ ท่านพุทธทาสภิกขุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ, สมเด็จพระญาณสังวรฯ (พระสังฆราชองค์ที่ 19), คอนเสิร์ต เราคือคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 / A Bomb of Love แด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9, คอนเสิร์ตพุทธชยันตี 2600ปีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, หลวงพ่อชา สุภัทโท, หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ, หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ, พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี และ พระมหาวิเชียร ชินว์โส

2.เพื่อให้ธรรมถึงคน และให้คนถึงธรรม

3.เป็นการทำหน้าที่ของพุทธบริษัท คือ “การดึงศีลธรรมกลับมา ก่อนที่โลกาจะวินาศ”