Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ยาโรคกระเพาะ “Xanidine 150 mg tablet” … บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด สั่งเองหยุดขายทันทีในไทย

ยาโรคกระเพาะ “Xanidine 150 mg tablet” … บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด สั่งเองหยุดขายทันทีในไทย

840
0
SHARE

 

 

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ประกาศรับผิดชอบก่อนใคร

 

……………..

ตามที่ตกเป็นข่าว ใหญ่โต เกี่ยวกับยารักษาโรคกระเพาะ “Xanidine” หลังพบสารปนเปื้อน  ตัวยาที่ชื่อ “Xanidine 150 mg tablet”ของ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

 

ด้วยเหตุผลที่ว่า เนื่องจากสำนักงานอาหารและยา ประเทศสิงคโปร์ ตรวจพบสารปนเปื้อน N-Nitrosodimethylamine (NDMA) ปริมาณน้อย ในผลิตภัณฑ์ Ranitidine ของหลายบริษัท รวมถึงของผลิตภัณฑ์ยา Xanidine ซึ่งเป็นวัตถุดิบเดียวกับที่ใช้ผลิตยา Xanidine ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

 

เมื่อทราบข่าวแล้วทางบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ได้แสดงความรับผิดชอบทันที และได้ทำหนังสือแจ้งขอระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา Xanidine โดยสมัครใจในสถานพยาบาลและร้านขายยา ลงวันที่ 20กันยายน2562

อีกทั้งได้แจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

matemnews.com 

30 กันยายน 2562