Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ทหารบกฉีดน้ำ

ทหารบกฉีดน้ำ

184
0
SHARE

 

 

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกองทัพบก แถลงข่าวบ่าย 1 ต.ค.2562 ว่า ​​ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ( PM 2.5 ) โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ซึ่งกรมควบคุมมลพิษระบุว่าเป็นผลมาจากการคมนาคมขนส่งและโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นั้น

 

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบกประสานกับจังหวัดและส่วนราชการที่รับผิดชอบร่วมกันดูแลประชาชน และแก้ไขปัญหาตามแนวทางของรัฐบาลโดยด่วน   ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้น ยังได้สั่งการให้หน่วยทหารจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพ แจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่น พร้อมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยที่เกิดจากฝุ่นละออง ในขณะเดียวกันกองทัพบกจะสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและกำลังพลเพื่อออกปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในการล้างทำความสะอาดพื้นที่และฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดฝุ่นละอองในอากาศ  รวมทั้งจะใช้สื่อในเครือข่ายกองทัพบกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทันต่อข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์ฝุ่นละออง คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ รวมถึงจุดบริการของภาครัฐต่างๆ ด้วย จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานจะคลี่คลาย

 

 

matemnews.com 

1 ตุลาคม 2562