Home ข่าวทั่วไปรอบวัน แนะ “เลี้ยงผึ้ง” อาวุธลับขับไล่ “ช้างป่า” แถมสร้างรายได้ดี!!

แนะ “เลี้ยงผึ้ง” อาวุธลับขับไล่ “ช้างป่า” แถมสร้างรายได้ดี!!

197
0
SHARE

วันที่ 9 ต.ค.62 นายวัฒนา พงษ์พันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสนามโครงการหมู่บ้านหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาสก จัดอบรมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันช้างป่า โดยมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาช้างป่าตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติคลองพนม และเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง เข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน

โดยมีนายสำเริง ขาวสวี เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และสาธิตฝึกปฎิบัติการจัดเก็บน้ำผึ้ง การย้ายรังผึ้งที่ถูกวิธี 


ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจเป็นอย่างดี

ที่มา : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฎร์ธานี