Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์เยี่ยมกองทัพบก

พลเอกประยุทธ์เยี่ยมกองทัพบก

155
0
SHARE

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  ไปที่ บก.ทบ.ถนนราชดำเนินนอก  เมื่อตอนเช้าวันที่ 9 ต.ค.2562 เพื่อตรวจเยี่ยมกองทัพบก เป็นหน่วยแรก ในฐานะ รมว.กลาโหม  โดยมีนายทหารใหญ่เข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบด้วย

 

พร้อมด้วย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)

พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

 

พิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ มีขึ้นที่ลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ เสร็จแล้วเข้าห้องรับฟังการบรรยายสรุป  โดยกองทัพบก มีภาร 7 ประการ ประกอบด้วย

การพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ

การรักษาความมั่นคงภายใน

การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน

การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ

การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการป้องกันประเทศ

 

ในปีงบประมาณ 2563 ทบ.มีแผนการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน อาทิ

 

ด้านกำลังพล การจัดกิจกรรมต้อนรับญาติและครอบครัวทหารใหม่ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่ห้วงทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2561 ผลการจัดกิจกรรมมีเสียงตอบรับจากญาติของทหารใหม่เป็นอย่างดี

 

ด้านการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพบกประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน และมิตรประเทศ อื่นๆ

 

ด้านยุทธการ การฝึกศึกษา และวิจัยพัฒนาทางทหาร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ทบ.เฉลิมพระเกียรติ

 

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค

 

ด้านการส่งกำลังบำรุง ได้แก่ โครงการจัดหายานเกราะล้อยาง STRYKER RTA ICV เพื่อเสริมสร้างกรมทหารราบยานเกราะเบา ของ พล.ร.11

 

ด้านกิจการมวลชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพล (ขุนศึก) มณฑลทหารบก (ขุนภักดี) และกองพัน (ขุนอาสา) ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นจิตสำนึกความรักความสามัคคีของคนในชาติ

 

การสนับสนุนพลเรือนในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ปัญหาพื้นที่รุกล้ำคลองลาดพร้าว การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกร่วมและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด รวมถึงการฝึกแลกเปลี่ยนความรู้การบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ

 

 

ข่าวของ  วาสนา  นาน่วม

https://bit.ly/2Oy83F8

 

 

matemnews.com

9 ตุลาคม 2562