Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ทาย … นี่คือไร

ให้ทาย … นี่คือไร

208
0
SHARE

 

 

เฟชบุ้ค  ผู้ว่าฯ อัศวิน

https://bit.ly/33moPvh

 

😷ทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศ เปลี่ยนมลพิษเป็นอากาศบริสุทธิ์

 

📣ตามที่ได้แจ้งไว้ครับว่า กทม.จะทดลองติดตั้งหอสูงฟอกอากาศ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการลดปัญหาฝุ่นจาก PM2.5 โดยวันนี้ (10 ต.ค.62) ได้ติดตั้งแล้วบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้านถนนราชดำริ และจะเปิดเดินเครื่องในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งการจราจรหนาแน่นและค่ามลพิษสูง คือ เวลา 06.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิกฤตฝุ่น โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมาช่วยเก็บข้อมูลปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ทั้งในช่วงก่อนติดตั้งและช่วงที่เดินเครื่องฟอกอากาศ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องว่าสามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้หรือไม่ ซึ่งผลจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปครับ

 

🏫กทม.พยายามแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้วยการเดินหน้าหลายๆ มาตรการ ทั้งมาตรการเสริม มาตรการเฉพาะหน้า และมาตรการระยะยาว ควบคู่กันไป เพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนครับ

 

 

Matemnews.com 

10 ตุลาคม 2562