Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ชมคลิป  – ผี… ที่ “พิชัย นริพทะพันธุ์” พูดถึง

ชมคลิป  – ผี… ที่ “พิชัย นริพทะพันธุ์” พูดถึง

267
0
SHARE

 

Double P

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  ไม่ว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณมากกว่านี้เป็นพันเท่า ก็ไม่เกิดประโยชน์ หากยังสร้างผีในอดีตขึ้นมาทำให้ประเทศเสียหาย นับแต่ปลุกผีคอมมิวนิสต์ในยุค 6 ตุลาคม 19, ผีทักษิณ และล่าสุดกำลังจะสร้าง “ผีธนาธร” หากใช้วิธีการนี้ก็จะสร้างผีตัวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมาอีกในอนาคต

แม้คนในประเทศยากจน แต่งบประมาณก็มีเพียงพอ เพราะประเทศไม่ได้ยากจน และอยากเห็นรัฐบาลใช้จ่ายเงินให้เยอะๆ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ต้องเป็นการพัฒนาประเทศจริงๆ ไม่ใช่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร

 

matemnews.com 

16 ตุลาคม 2562