Home ข่าวทั่วไปรอบวัน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ลาออกจากประธานบอร์ดการบินไทย

153
0
SHARE

 

 

นางลัศนันท์ ลีลามณี เลขานุการบริษัท บมจ.การบินไทย ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานคณะกรรมการบริหารการบินไทย  ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ด แล้วได้มีการแต่งตั้ง  พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานแทนตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 24  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2562

 

matemnews.com 

1 พฤศจิกายน 2562