Home ข่าวทั่วไปรอบวัน การที่ไทยได้เผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งผลเสียต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่ส่งผลเสียต่ออาเซียนโดยรวมด้วย

การที่ไทยได้เผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งผลเสียต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่ส่งผลเสียต่ออาเซียนโดยรวมด้วย

166
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค Chaturon Chaisang

ดูจากการเดินทางมาร่วมประชุมอาเซียนครั้งนี้ แสดงว่าหลายประเทศให้ความสําคัญกับอาเซียนอย่างมาก แต่น่าเสียดายที่ประธานการประชุมปีนี้เป็นพลเอกประยุทธ์ ทำให้อาเซียนคงเสียโอกาสไปไม่น้อยในเรื่องสำคัญๆ

 

ที่เป็นปัญหาไม่ใช่เพราะความไม่มีวิสัยทัศน์และล้าหลังของพลเอกประยุทธ์เท่านั้น แต่เป็นเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาลที่ทำให้ประเทศของตนเองเสียสมดุลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจไปเสียแล้ว นอกจากนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจได้ก็ด้วยการจำกัดสิทธิเสรีภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนา digital economy หรือ internet of things ฯลฯก็ดี การสร้างสมดุลทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศมหาอำนาจก็ดี หรือการส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพหรือสิทธิมนุษยชนก็ดี จึงไม่อาจได้รับการสนับสนุนหรือผลักดันจากพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนได้

 

การได้เผด็จการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งผลเสียต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่ส่งผลเสียต่ออาเซียนโดยรวมด้วย

 

คลิกอ่าน  BBC Thai

ร้เงาผู้นำประเทศมหาอำนาจคู่เจรจา

https://bbc.in/2psnaGf

https://bbc.in/2WEHMqO

 

 

matemnews.com 

3 พฤศจิกายน 2562