Home คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา EP.02 คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา วันที่ 6 พ.ย.2562

EP.02 คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา วันที่ 6 พ.ย.2562

509
0
SHARE

คุณเรียนแล้วอนาคตของคุณได้วางแผนอย่างไร จะมีงานทำหรือไม่ แล้วต้องเตรียมตัวรับมือกับอนาคตของคุณอย่างไร

เชิญรับฟังและชมการพูดคุยแบบ “สบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” กับ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิยพย จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ

ปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่ง
1. ที่ปรึกษา SE-BIZ
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
3. นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4. กรรมการ ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
5. กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ติดตามชมรายการ “คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” ได้ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. ทาง
FaceBook : matemnews
Website : www.matemnews.com
Youtube : MATEMOFFICIAL