Home คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา ดร.เปรมประชา เผยเคล็ดลับการพัฒนาไทย กับการพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

ดร.เปรมประชา เผยเคล็ดลับการพัฒนาไทย กับการพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมสำหรับนักลงทุนต่างชาติ

985
0
SHARE

รายการคุยสบายสบายสไตล์ ดร.เปรมประชา EP. 17 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

     ดร.เปรมประชา ยังคงย้ำเตือน การรณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไวรัส COVID19 นอกจากนี้ ดร.เปรมประชา ยังกล่าวถึง การลงทุน ที่เป็น “ลูกสูบที่ 2” ต่อจากเมื่อ 2 ตอนก่อนหน้านี้ ว่าด้วยการลงทุน ที่เป็นของภาคเอกชน ควรสนับสนุน ให้นักลงทุนตปท. เข้ามาลงทุนในไทย เพราะเทคโนโลยีของไทยยังล้าหลัง หากรับการลงทุนจากต่างชาติเข้ามา ไทยจะก้าวหน้ามากขึ้น แต่ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติจะมองศักยภาพของประเทศไทย เพื่อตัดสินใจด้านการลงทุนด้วย

ดังนั้น เราควรวางแผนอย่างไรในด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่จะมีชาวต่างชาติหันมาสนใจ เพื่อร่วมการลงทุน

 

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง

1.ที่ปรึกษา SE-BIZ
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
3. นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4. กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
5. กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
ติดตามชมรายการ “คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” ได้ ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. ช่องทางต่อไปนี้
Facebook : matemnews
Website : www.matemnews.com
Youtube : MATEMOFFICIAL