Home ข่าวทั่วไปรอบวัน เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าขอดวลข้อมูลกับ “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)”

เครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้าขอดวลข้อมูลกับ “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)”

302
0
SHARE

 

 

นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทน “กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)” และเฟซบุ๊กเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร”  แถลงข่าวเมื่อบ่าย 8 พ.ย.2562  หลังทราบจากรายงานข่าวว่า  “ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ(ศจย.)” ส่งข้อเสนอทางนโยบายถึงกระทรวงพาณิชย์  เพื่อขอให้คงมาตรการห้ามการนำบุหรี่ไฟฟ้า ว่า

 

“เครือข่ายฯจะทำหนังสือเข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหมือนกัน เพื่อคัดค้านข้อเสนอของ ศจย. พร้อมชี้แจงว่า ศจย. เป็นหน่วยงานที่รณรงค์ต่อต้านการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอยู่แล้ว   และมักจะนำเสนอข้อมูลเฉพาะด้านลบเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีงานวิจัยหรือหลักฐานรองรับ โดยไม่รับฟังข้อมูลจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเลย ทั้งๆ ที่ ศจย. ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่เห็นมีการเปิดเผยข้อมูลการศึกษาออกมาแต่อย่างใด ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรีบด่วนสรุปออกเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายได้

 

เหตุผลที่บุหรี่ไฟฟ้าควรเปลี่ยนสถานะมาเป็นสินค้าที่ได้รับการควบคุม เนื่องจากผลการวิจัยของต่างประเทศ  ต่างก็ยืนยันว่านิโคตินทำให้เสพติด แต่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรง และบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเผาไหม้ การควบคุมอย่างถูกกฎหมายจะช่วยจำกัดการเข้าถึงของเยาวชน และจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีคุณภาพที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนได้ ปัจจุบันมีเพียง 30 ประเทศที่แบนบุหรี่ไฟฟ้าเด็ดขาด ขณะที่บางประเทศที่เคยแบนเช่นแคนาดา นิวซีแลนด์ กลับควบคุมให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ปลายปีที่แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ ศจย. เป็นผู้ทำการวิจัยข้อดี-ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า แต่ผ่านมาจะครบหนึ่งปีแล้ว เรายังไม่ได้เห็นความคืบหน้าของรายงานฉบับนี้ ไม่เห็น ศจย. เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลหรือทำการศึกษาด้วย หรือมีการรับฟังความเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ออกมาจาก ศจย.เลย เราจึงอยากเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ คณะทำงานเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าและสังคมที่มีความเห็นต่างในเรื่องการแบนบุหรี่ไฟฟ้าให้ช่วยกันจับตาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมบุหรี่ที่ถูกต้อง โปร่งใส มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนและนำข้อดีข้อเสียมาถกเถียงกัน ไม่ใช่คิดแต่จะแบนอย่างเดียว”

 

 

…………………………………………………..

ศจย. เผยข้อเท็จจริงบุหรี่ไฟฟ้า
Super User
ศจย. Press release
08 พฤศจิกายน 2562

หนุนไทยคงห้ามบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อคุ้มครองสุขภาพคนไทย | ตามที่ อาจารย์แพทย์ท่านหนึ่ง ให้ความเห็นต่อสาธารณะที่เข้าใจผิดในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านั้น ทั้งนี้ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ประเด็นบุหรี่ไฟฟ้ามีข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ดังนี้ 1) เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) รายงานตัวเลขล่าสุด ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของสหรัฐอเมริกาสูงเกือบ 1,900 ราย เสียชีวิต 39 ราย โดยผู้เสียชีวิตอายุ 17 – 75 ปี 2) งานวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พบว่า ไอบุหรี่ไฟฟ้ามีสารโลหะหนักด้วย อันเกิดการที่คอยล์ให้ความร้อนในการทำระเหย ถึงขนาดมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนก๊าซพิษที่ใช้สังหารคนในสงครามโลก และมีงานวิจัยชี้ชัดว่าไอของบุหรี่ไฟฟ้ามี PM 2.5 ซึ่งเป็นอนุภาคทำให้เกิดมะเร็ง และมีน้ำมันที่เป็นตัวทำละลายพวก โพพีลีนไกลคอลและกลีเซอรีน ทำให้ปอดอักเสบ 3) นิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้าสามารถทำให้เกิดมะเร็งปอด และทำให้เสพติดรุนแรง และ 4) งานวิจัยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ช่วยเลิกบุหรี่มวน เพราะผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะสูบทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนร่วมกัน

“ศจย. นำเสนอประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าบนข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ดังกล่าว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยควรห้ามนำเข้า ห้ามขาย ห้ามบริการ และห้ามครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป เพื่อคุ้มครองสุขภาพของเยาวชนและประชาชนไทย” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

รายละเอียดติดต่อ: หริสร์ ทวีพัฒนา นักวิชาการ ศจย. โทรศัพท์ 061-7244411 E-mail: beer_manububu@windowslive.com

 

https://bit.ly/2PZGaGY

https://bit.ly/2NXitMy

https://bit.ly/2NSkGcd

 

 

Matemnews.com

8พฤศจิกายน 2562