Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จำง่าย! เปลี่ยนชื่อ “วนอุทยานเขาน้ำซับ-เขาวิเชียร” เป็น “วนอุทยานบึงสามพัน”

จำง่าย! เปลี่ยนชื่อ “วนอุทยานเขาน้ำซับ-เขาวิเชียร” เป็น “วนอุทยานบึงสามพัน”

293
0
SHARE

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่สวนป่าเขาน้ำซับ-เขาวิเชียร ท้องที่ตำบลซับสมอทอด ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 3,812 ไร่ เป็น “วนอุทยานเขาน้ำซับ-เขาวิเชียร” นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ชื่อวนอุทยานสอดคล้องกับชื่อของอำเภอซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงให้เปลี่ยนชื่อจาก “วนอุทยานเขาน้ำซับ-เขาวิเชียร” เป็น “วนอุทยานบึงสามพัน”

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูล : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก