Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปารีณา OK ให้ปปช.ตรวจสอบที่ดิน 1700 ไร่ 29 พย.2562

ปารีณา OK ให้ปปช.ตรวจสอบที่ดิน 1700 ไร่ 29 พย.2562

222
0
SHARE

 

 

นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่สำนักงาน ปปช. 15 พ.ย.2562  ความคืบหน้าประเด็น นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ยื่นขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ครอบครองที่ดิน ภทบ.5 กว่า 1,700 ไร่ ในพื้นที่หมู่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ว่า

 

“ป.ป.ช.มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงหลังจากที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาแล้ว ส่วนประเด็นที่มาที่ไป ได้มาชอบหรือมิชอบนั้น จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่ดินนั้นๆ เช่น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) หรือกรมที่ดิน ในส่วนของ ป.ป.ช.มีเพียงแค่การยื่นเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง เพื่อเป็นฐานในการตรวจสอบว่า ระหว่างดำเนินงานในตำแหน่งนั้น ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์และมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ ดังนั้น เมื่อยื่นแล้วเราจะตรวจเพียงว่า มีอยู่จริงหรือไม่ และถูกต้องหรือไม่  กรณีของปารีณา เป็นประเด็นที่จะตรวจดูว่า เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบหรือไม่ ถ้าใช่ถึงจะอยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. ต้องดูเพื่อให้เข้ากับข้อกฎหมายของเราด้วย เรื่องนี้มีคำร้องยื่นเข้ามาที่ ป.ป.ช.แล้ว เพียงแต่ผมยังไม่ได้เห็นรายละเอียด โดยในวันที่ 18 พ.ย.จะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบพร้อมกับการแถลงข่าวประจำปี ในโอกาส 20 ปีสำนักงาน ป.ป.ช.

 

นายยุทธกร ช่อไม้ทอง ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง ปปช.แถลงข่าววันเดียวกัน ว่าา ได้ทำรายละเอียดเรื่องที่มีผู้ร้องเรียน น.ส.ปารีณา และเพิ่งนำเรียนต่อเลขาธิการ ป.ป.ช.ไปเมื่อวันที่ 15 พ.ย. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบทรัพย์สินประสานงานไปยัง น.ส.ปารีณาเพื่อติดต่อขอไปตรวจสอบพื้นที่จริง เบื้องต้นนัดหมายจะไปลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ในวันที่ 29 พ.ย.นี้

 

Matemnews.com

15 พฤศจิกายน 2562