Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย กำหนดการสำคัญ 20-23 พ.ย.นี้

สมเด็จพระสันตะปาปาเยือนไทย กำหนดการสำคัญ 20-23 พ.ย.นี้

506
0
SHARE
Pope Francis arrives to lead the weekly general audience in Saint Peters Square, Vatican City, 05 June 2019. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images)

“สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” หรือโป๊ปฟรังซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก จะเสด็จเยือนประเทศไทยในรอบ 35 ปี ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ ท่ามกลางการรอคอยของคริสตชนคาทอลิกชาวไทย

สำหรับกำหนดการสำคัญระหว่างการเสด็จเยือนครั้งนี้ ได้แก่ เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซาฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ  ซึ่งคาดว่าจะมีคริสตคาลิกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้สมเด็จพระสันตะปาปา ยังมีกำหนดการสำคัญอื่น ๆ อีก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

12:30 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

12:30 น.  พิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดี ที่ 21พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:00  น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณลานด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

09:15 น. พบกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง “งาช้าง” ภายในทำเนียบรัฐบาล

09:30 น. พบกับคณะรัฐบาล ผู้นำบริหารฝ่ายบ้านเมือง ข้าราชการ คณะทูตานุทูต

ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  “พระสันตะปาปาปราศรัย”

10:00 น. เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  “พระสันตะปาปาปฏิสันถาร”

11:15 น. เสด็จโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อประทานโอวาทแก่บุคลากรทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลคาทอลิกทั้ง 4 โรงพยาบาล “พระสันตะปาปาประทานโอวาท”

12:00 น. ทรงเยี่ยมอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ภายในอาคารร้อยปีบารมีบุญ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

16:55 น. เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

18:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

10:00 น. พบกับคณะบาทหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคำสอน  ภายในวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร สามพราน  “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:00 น. พบบรรดาบิชอปของไทยและของสหพันธ์สภาบิชอปแห่งเอเชีย (FABC)  ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง “พระสันตะปาปาปราศรัย”

11:50 น. พบคณะนักบวชเยสุอิตที่สังกัดในประเทศไทย ภายในห้องด้านหลังสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เสวยพระกระยาหารกลางวัน ณ สถานสมณทูตวาติกัน

15:20 น. พบผู้นำคริสตชนนิกายต่างๆ และผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ในประเทศไทย พร้อมกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระสันตะปาปาปราศรัย”

17:00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก “พระสันตะปาปาเทศน์”

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019

09:15 น. พิธีการอำลาส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ อาคาร 2 ดอนเมือง

09:30 น. เครื่องบินพระที่นั่งออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งสู่กรุงโตเกียว

17:40 น.  เสด็จถึงท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ

17:40 น. พิธีการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานกรุงโตเกียว-ฮาเนดะ