Home ข่าวทั่วไปรอบวัน กต. ย้าย “คณากร” ผู้พิพากษายิงตัวเอง เข้า ภาค 5 พร้อมตั้งกรรมการสอบ!

กต. ย้าย “คณากร” ผู้พิพากษายิงตัวเอง เข้า ภาค 5 พร้อมตั้งกรรมการสอบ!

188
0
SHARE

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 16/2562 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ว่า วันนี้ที่ประชุม ก.ต. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ของคณะอนุกรรมการตุลาการวิสามัญแล้ว และมีมติตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นายคณากร ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 68 คือเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย และมีมติให้นายคณากรไปช่วยทำงานชั่วคราวในกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 จ.เชียงใหม่ ก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต. ยังมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการตรวจร่างคำพิพากษาของภาค รวมทั้งมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

สำหรับกรณีเหตุการณ์ยิงกันในอาคารศาลจังหวัดจันทบุรีนั้น ตนได้รายงานข้อเท็จจริงให้ที่ประชุม ก.ต. รับทราบว่า ในการดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าพนักงานตำรวจประจำศาลเป็นอำนาจโดยตรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะต้นสังกัด ส่วนพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งสังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีหนังสือถึงองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้สั่งกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ที่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัด และได้เรียกให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงในสัญญาระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้ว