Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พรุ่งนี้ ตี 5 ปตท. – บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน “ดีเซล” 40 สตางค์

พรุ่งนี้ ตี 5 ปตท. – บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน “ดีเซล” 40 สตางค์

164
0
SHARE

วันพรุ่งนี้ (20 พ.ย. 62) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ปตท.และ บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มดีเซล +40 ส.ต. สำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอล์ราคาคงเดิม