Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รฟม. ลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง จ่ายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย เริ่มคริสมาสนี้

รฟม. ลดค่าโดยสาร MRT สายสีม่วง จ่ายสูงสุด 20 บาทตลอดสาย เริ่มคริสมาสนี้

372
0
SHARE
   โปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ในวันธรรมดา (จันทร์ – ศุกร์) ช่วงเวลา 09.00 – 17.00 น. และวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งวัน จากเดิมเก็บค่าโดยสารในอัตรา 14 – 42 บาทต่อเที่ยว สำหรับบุคคลทั่วไป โดยจะปรับค่าโดยสารเป็น 14 – 20 บาท สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป รวมถึงผู้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) และใช้เดินทางภายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

– เดินทางเข้าสถานีแรก คิดค่าแรกเข้า 14 บาท

– เดินทาง 1 สถานี คิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาท

– เดินทาง 2 สถานี ขึ้นไป คิดค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย

สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทเด็ก อายุไม่เกิน 14 ปี (วันเกิดครบรอบ 14 ปี) และมีความสูงระหว่าง 91-120 ซม. และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารประเภทนักเรียน/นักศึกษา ที่มีอายุเกินวันเกิดครบอายุ 14 ปี แต่ไม่เกินวันเกิดครบ 23 ปี จะได้รับส่วนลด 10% จากอัตราค่าโดยสารดังกล่าวข้างต้น 

 โปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน เพื่อใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และ/หรือ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) จากเดิมการเดินทางเชื่อม 2 สาย มีอัตราค่าโดยสารร่วมสูงสุด 70 บาทต่อเที่ยว โดยผู้ถือบัตรโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บัตร MRT บัตร MRT PLUS บัตรโดยสารธุรกิจ และบัตรร่วมธุรกิจ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานี เพื่อเติมโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– เที่ยวเดินทาง จำนวน 15 เที่ยว ราคา 780 บาท

– เที่ยวเดินทาง จำนวน 25 เที่ยว ราคา 1,250 บาท

– เที่ยวเดินทาง จำนวน 40 เที่ยว ราคา 1,920 บาท

– เที่ยวเดินทาง จำนวน 50 เที่ยว ราคา 2,350 บาท

ทั้งนี้ มีกำหนดการใช้เดินทางครั้งแรกภายใน 45 วันนับจากวันที่ซื้อ หากพ้นกำหนดจะไม่สามารถใช้เดินทางได้และสามารถใช้เดินทางได้เป็นระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก ในกรณีผู้โดยสารเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) จะคิดอัตราค่าโดยสารเป็นราคาต่อเที่ยว ไม่สามารถใช้อัตราโปรโมชั่นช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak) ของสายสีม่วงได้

สำหรับโปรโมชั่นลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เฉพาะช่วงนอกเวลาเร่งด่วน และโปรโมชั่นเที่ยวเดินทางแบบ 30 วัน ข้างต้นนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายภาครัฐ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และลดปัญหามลพิษทางอากาศ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200