Home ข่าวทั่วไปรอบวัน รัฐบาล เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12 ธันวาคม 2562

รัฐบาล เชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12 ธันวาคม 2562

241
0
SHARE

 

 

เว็บไซต์รัฐบาลไทย เผยแพร่

คกก.อำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เตรียมความพร้อมทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 12 ธันวาคม 2562

 

วันนี้ (20 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้แทนหน่วยงานในพระองค์ ร่วมประชุมด้วย

 

ที่ประชุมได้รับทราบการเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการจัดริ้วขบวนราบเสด็จพระราชดำเนินจากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเลื่อนกำหนดวันที่จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งกองกิจการในพระองค์ 904 ได้นำความกราบบังคมพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนการดังกล่าวเป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มริ้วขบวนราบเสด็จ พระราชดำเนินจากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง  ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  ให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

 

โอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความพร้อมการเตรียมการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 การจัดริ้วขบวนราบเสด็จพระราชดำเนินจากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง การจัดสถานที่สำหรับประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การประชาสัมพันธ์การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และการจัดริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินจากท่าราชวรดิฐไปยังพระบรมมหาราชวัง

 

โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนราชประเพณี การบริหารจัดการเรื่องรถรับ-ส่ง สำหรับผู้เข้าร่วมพระราชพิธีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและงานด้านการจราจร ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้ทราบอย่างกว้างขวาง มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  รวมถึงกำหนดจุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด ตลอดจนบริการต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษาพยาบาลและการแพทย์ อาหารและน้ำดื่ม ต้องเพียงพอและเหมาะสม  พร้อมกำชับทุกฝ่ายให้ช่วยกันบริหารจัดการขยะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานกำหนดวันซ้อมตามช่วงเวลา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

 

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนทุกหมู่ที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน

 

—————-

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และผยแพร่ สำนักโฆษก

 

matemnews.com 

20 พฤศจิกายน 2562