Home คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา คุยสบายสบายสไตล์ ดร.เปรมประชา EP. 04 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คุยสบายสบายสไตล์ ดร.เปรมประชา EP. 04 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

401
0
SHARE

พูดคุยแบบ “สบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” กับ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ในเรื่อง “การเรียนฟรี มีเงินใช้” ประเทศจีน มีแผนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับประเทศไทย โดยให้ทุนการศึกษากับไทยมาก โดยเฉพาะ” สายอาชีวะ” เรียกได้ว่า “เรียนฟรี มีเงินใช้” การจะได้รับทุนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น สถานศึกษาที่ไหนมีทุนดังกล่าว สาขาวิชาใดที่ได้รับทุน ขอเชิญติดตามรับฟัง รับชม

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร  ปัจจุุบันท่านยังดำรงตำแหน่ง
1.ที่ปรึกษา SE-BIZ
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
3. นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4. กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
5. กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ติดตามชมรายการ “คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา”
ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.
ทาง Facebook : matemnews
Website : www.matemnews.com
Youtube : MATEMOFFICIAL