Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ปีใหม่ทำบุญ ได้สุขภาพดีด้วย กับกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 “

ปีใหม่ทำบุญ ได้สุขภาพดีด้วย กับกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 “

460
0
SHARE

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อจัดหารายได้ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและกิจการสาธารณะประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนในการร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม อีกทั้ง ส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการเดิน – วิ่ง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Fun Run ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร จำนวน 2,000 คน (ไม่มีการแข่งขัน)
2. การแข่งขันวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร แบ่งเป็นประเภทชายแยกเป็น 7 ช่วงอายุ และประเภทหญิงแยกเป็น 6 ช่วงอายุ รวมจำนวน 3,000 คน

ผู้สนใจสมัครและชมรายละเอียดได้ที่ เวปไซด์ เดินวิ่งการกุศลบ้านสมเด็จ ครั้งที่ 2 ค่าสมัคร 400 บาท / คน ทุกประเภท ไม่จำกัดเพศและอายุ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 1 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้มีรางวัลสำหรับแต่งกายแฟนซี ด้วย 

http://bit.ly/34cqLqK