Home ข่าวทั่วไปรอบวัน พลเอกประยุทธ์ไปเดินชม“ขันลงหินบ้านบุ”

พลเอกประยุทธ์ไปเดินชม“ขันลงหินบ้านบุ”

159
0
SHARE

 

เฟชบุ้ค  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์

https://bit.ly/34cJlz4

ช่วงเที่ยงๆ วันนี้ ท่านนายกฯ ลงพื้นที่พบปะพี่น้องชาวบางกอกน้อย และพูดคุยกับชาว “ชุมชนบ้านบุ” ดูงานหัตถกรรม “ขันลงหินบ้านบุ” มรดกทางปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งควรอนุรักษ์ไว้ กับ ”ตลาดไร้คาน” ที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาจากตลาดที่เคยซบเซาจนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุนชน พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขณะที่บรรยากาศคึกคักสุดๆ เมื่อท่านนายกฯ ได้พบปะกับนักเรียนระดับชั้นประถม โรงเรียนวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเด็ก ๆ ดีใจที่ได้พบกับท่านนายกฯ

Matemnews.com 

22 พฤศจิกายน 2562