Home ข่าวทั่วไปรอบวัน โป๊ปฟรานซิส : ขอเยาวชนมองอนาคตด้วยความเชื่อมั่น

โป๊ปฟรานซิส : ขอเยาวชนมองอนาคตด้วยความเชื่อมั่น

262
0
SHARE

 

 

ข่าวของ BBC Thai

https://bbc.in/2D82ZAv

“ลูกที่รักทั้งหลาย พวกลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวัง มีความฝัน และมีคำถามใหม่ ๆ อาจรวมถึงความสงสัยต่าง ๆ อีกด้วย พ่อขอเชิญชวนให้พวกลูกรักษาความชื่นชมยินดี ให้มีชีวิตชีวา จงอย่ากลัวที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่น จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูคริสต์ จงมองอนาคตด้วยความชื่นบาน และความไว้วางใจ…” โอวาทพระสันตะปาปา

 

เวลา 17.00 น. วันนี้ (22 พ.ย.) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จไปยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เพื่อทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวราว 6,700 คน ในพันธกิจสุดท้ายของการเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

 

เสียงระฆังดังกังวานไปทั่วบริเวณอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นสัญญาณการมาถึงของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส แม้ยังไม่เห็นพระพักตร์ของพระองค์ แต่เสียง “Viva iL Papa” ที่หมายถึง “ทรงพระเจริญ” ก็ดังกึกก้องจากทุกสารทิศ พร้อมเสียงขับร้องเพลงพลังแห่งหัวใจของเหล่าเยาวชนที่มาร่วมเฝ้ารับเสด็จ

 

 

matemnews.com 

22 พฤศจิกายน 2562