Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ประชาชนพ่ายแพ้   หาบเร่แผงลอยบนทางเท้ากรุงเทพฯได้กลับมา

ประชาชนพ่ายแพ้   หาบเร่แผงลอยบนทางเท้ากรุงเทพฯได้กลับมา

591
0
SHARE

 

 

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพลาญ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร

ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้แทนสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

จัดการประชุมขึ้นที่กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2562 หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า เลิกแล้วพล.อ.อนุพงษ์ แถลงข่าว

 

“เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการค้าขายหาบเร่-แผงลอยในปัจจุบัน ตามนโยบายรัฐบาล ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว จึงได้มอบนโยบายให้กับกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างผู้ค้าขายและผู้ใช้ทางเท้า ผู้ประกอบการหาบเร่-แผงลอย ต้องจำหน่ายสินค้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งไม่กระทบสิทธิประชาชนผู้ใช้ทางเท้าจนเกินไป และมีช่องทางเดินให้กับผู้ใช้ทางเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย”

 

นายสกลธี แถลงว่า จะเร่งดำเนินการตามนโยบายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 ลักษณะ คือ

 

1.กำหนดรูปแบบพื้นที่ค้าขายแบบถนนคนเดิน (Walking Street) ในพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 จุด คือ บริเวณถนนเยาวราช และถนนสีลม เริ่มภายในกลางเดือน ธ.ค.นี้ และในพื้นที่อื่นๆต่อไปในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

2.การผ่อนผันในพื้นที่อื่นๆ กรุงเทพมหานครจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อกำหนดจุดที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะเร่งจัดทำแผนการจัดระเบียบสังคมนำเสนอคณะกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมต่อไป

 

matemnews.com 

25 พฤศจิกายน 2562