Home ข่าวทั่วไปรอบวัน ปารีณา  เจ๋ง – สปก.กับป่าไม้ ยอมตรวจสอบที่ดินใหม่

ปารีณา  เจ๋ง – สปก.กับป่าไม้ ยอมตรวจสอบที่ดินใหม่

158
0
SHARE

 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อเช้าวันที่ 26 พ.ย.2562 ว่า น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ ส.ป.ก. เช้าวันที่ 25  แต่ไม่ได้พบกัน เนื่องจากตนเดินทางไปชี้แจงงบประมาณที่รัฐสภา  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านปัญหาที่ดินได้รับหนังสือไว้   ในหนังสือร้องขอให้เลขาธิการส.ป.ก. ตรวจสอบให้ชัดเจนว่า ที่ดินที่ น.ส. ปารีณา ครอบครองนั้น   อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือพื้นที่ป่าไม้กันแน่ เนื่องจากส.ป.ก. ใช้แผนที่มาตราส่วน 1 : 100,000  แต่กรมป่าไม้ใช้แผนที่มาตราส่วน 1 : 400,000 จึงเกรงว่า การรังวัดแนวเขตอาจคลาดเคลื่อนหรือมีการทับซ้อนของแนวเขตระหว่าง 2 หน่วงาน จึงขอความเป็นธรรมเพื่อที่ตนเองจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

 

ปารีณายังระบุว่า ทางครอบครัวเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวก่อนที่กรมป่าไม้จะส่งมอบให้ส.ป.ก. ประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินในพ.ศ. 2536 เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายราย  และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ

 

เมื่อรับหนังสือแล้ว ส.ป.ก. จะเร่งประสานกับกรมป่าไม้เพื่อตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อตรวจสอบแนวเขตใหม่ โดยใช้แผนที่มาตราส่วนเดียวกัน เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกันแล้วจะทำตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นทางส.ป.ก. จะแถลงข่าวเพื่อให้สังคมรับทราบข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เกิดความกระจ่างผ่านมาได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างโปร่งใสที่สุด แต่การจะกล่าวอะไรจำเป็นต้องมีหลักฐานชัดเจน ดังนั้นจึงจะต้องตรวจสอบร่วมกับกรมป่าไม้อีกครั้ง สำหรับพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วพบว่า อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จะนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรสิทธิ์มอบส.ป.ก. 4-01 ให้แก่ผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมาย หากว่าน.ส. ปารีณาจะยื่นขอรับการจัดสรรสิทธิ์ก็สามารถทำได้ แต่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัดต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดว่า เข้าเกณฑ์ที่จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ส.ป.ก. ได้หรือไม่เป็นมาตรฐานเดียวกับราษฎรรายอื่นๆ

 

matemnews.com 

26 พฤศจิกายน 2562