Home ข่าวทั่วไปรอบวัน สายใต้ป่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟสุไหงปาดี-โต๊ะเด็ง

สายใต้ป่วน! คนร้ายลอบวางระเบิดรางรถไฟสุไหงปาดี-โต๊ะเด็ง

179
0
SHARE

วันนี้(27พ.ย.62) เวลาประมาณ 05.55 น.เกิดเหตุลอบวางระเบิดรางรถไฟเส้นทางระหว่างสถานีสุไหงปาดี-สถานีโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เบื้องต้นรถไฟขบวนท้องถิ่น ขบวน448 สุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานี ถอยกลับมา ณ ที่ตั้ง และขบวนท้องถิ่นจะมีให้บริการจากสถานีรถไฟตันหยงมัสเท่านั้น ไม่มีจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

ส่วนขบวน รถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลกจะสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟตันหยงมัส

สำหรับผู้โดยสารรายใดจะเดินทางขึ้นกรุงเทพฯด้วยขบวนรถด่วนและรถเร็ว สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการได้ที่สถานีรถไฟตันหยงมัส โดยขบวนรถจะออกตามเวลาของสถานีดังกล่าว ส่วนผู้โดยสารจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก นายอาลาวี อุมาร์ นายสถานีรถไฟสุไหงโก-ลกจะอำนวยความสะดวกในการจัดรถตู้ไปส่งที่สถานีรถไฟตันหยังมัส

ทั้งนี้หากผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการยกเลิกการเดินทางสามารถคืนตั๋วพร้อมรับเงินคืนเต็มจำนวนที่สถานีรถไฟใกล้บ้าน รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

ที่มา สวท.สุไหงโก-ลก