Home คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา EP.05 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา EP.05 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

391
0
SHARE

พูดคุยแบบ “สบายสบายสไตล์ ดร.เปรมประชา” กับ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ในเรื่อง “การเรียนฟรี มีเงินใช้” เรียนอะไรดีที่จบมาแล้วมีงานทำ แรงงานใดที่ EEC ต้องการ ขอเชิญติดตามรับฟัง รับชม

#ทุนการศึกษา #สถาบันอาชีวะศึกษาภาคตะวันออก #ขอรับทุนการศึกษา #ทุนการศึกษาจากจีน #วิทยาลัยอาชีวศึกษา #ทุนนักเรียนสายอาชีพ #ทุนวิชาชีพ #เรียนอะไรดี #เรียนแล้วมีงานทำ #อำนวยศิลป์ #สาขาวิชาชีพน่าเรียน #EEC

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ปัจจุุบันท่านยังดำรงตำแหน่ง
1.ที่ปรึกษา SE-BIZ
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
3. นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4. กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
5. กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ติดตามชมรายการ “คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” ได้ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.
ทาง Facebook : matemnews
Website : www.matemnews.com
Youtube : MATEMOFFICIAL