Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น

โครงการปฏิบัติธรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น

1107
0
SHARE

          ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ พุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร. ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ พุทธานุสรณ์ ประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ได้รับเมตตา จาก พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (หลวงปู่มหาอำนาจ อินทสาโร) พระเถระ อายุ 103ปี ผู้เป็นศิษย์ อุปัฐาก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งแต่เป็นสามเณร ได้อธิษฐานจิต มอบพระธาตุ และเส้นเกศา ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ คณะกรรมการมูลนิธิและสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการจัดกิจกรรม เจริญสังฆานุสติ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น บุคคลสำคัญของโลก ตามมติองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ

 


          โดยวันที่ 20 มกราคม 2563 นี้ เป็นวันครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ทาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีโครงการ ปฏิบัติธรรม พร้อมกันทั่วประเทศ


          โดยพระธาตุและเส้นเกศา จะเชิญไปประดิษฐาน ณ วิหารพุทธานุสรณ์ ถนนเพชรเกษม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อจัดกิจกรรมใหญ่ ในวันที่ 20 มกราคม 2563 มีพิธีเจริญจิตภาวนา และเปิดให้ พุทธศาสนิกชน ถวายสักการะ พระธาตุ และเส้นเกศา หลวงปู่มั่น และอีกส่วนจะเชิญไป ณ วัดพัฒนาธรรมาราม จ.ลพบุรี เพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายกุศล ด้วย สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม โทร. 096-629-9466