Home ข่าวทั่วไปรอบวัน DSI แย้งอัยการไม่ฟ้องเจ้าสัวแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ คดีฟอกเงิน

DSI แย้งอัยการไม่ฟ้องเจ้าสัวแลนด์ แอนด์เฮ้าส์ คดีฟอกเงิน

457
0
SHARE

 

 

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ  หรือ DSI  ออกเอกสารข่าวแจกจ่ายสื่อมวลชนเมื่อบ่าย 29 พ.ย.2562

 

สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสอบสวนกรณีกล่าวหาว่า นายอนันต์ อัศวโภคิน กระทำความผิดอาญาฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นคดีพิเศษที่ 10/2560 โดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่นายอนันต์ รับซื้อที่ดินจากบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด ซึ่งทางการสอบสวนพบว่า  นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฯ ได้นำเงินที่ได้จากการทุจริตจากสหกรณ์ฯเข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทและครอบงำการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังกล่าว  ภายหลังนายอนันต์ มีการขายที่ดินและนำเงินที่ได้จากการขายที่ดินส่วนหนึ่งบริจาคให้กับ  มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และเก็บไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยได้ดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่ง

 

 

ต่อมาได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวกลับไปยังบริษัทเอ็ม-โฮม เอสพีวี 2 จำกัด โดยทางคดีมีความเห็นควรสั่งฟ้อง  และส่งสำนวนไปยังพนักงานอัยการ

 

ต่อมาพนักงานอัยการได้มีหนังสือลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ส่งสำนวนการสอบสวนกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34 ว่าจะมีความเห็นแย้งในคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการหรือไม่

 

ล่าสุดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนคดีพิเศษที่ 10/2560 และความเห็นของพนักงานอัยการแล้วมีความเห็นแตกต่างจากพนักงานอัยการ

 

โดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว จึงได้มีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องนายอนันต์ ตามข้อกล่าวหาส่งพนักงานอัยการแล้ว ทั้งนี้ อยู่ที่อัยการสูงสุดจะพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นความเห็นชี้ขาดตามกฎหมาย จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

matemnews.com 

29 พฤศจิกายน 2562