Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ดร.ทวีศักดิ์นำชมรมสตรีฮากกาผนึกกำลังชมรมสวัสดิกาฮากกาแห่งประเทศไทยบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยHIV

ดร.ทวีศักดิ์นำชมรมสตรีฮากกาผนึกกำลังชมรมสวัสดิกาฮากกาแห่งประเทศไทยบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยHIV

236
0
SHARE

          วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานชมรมยุวฮากกาแห่งประเทศไทย นางกรรณิกา เผ่าบัณฑูร ประธานชมรมสตรีฮากกาแห่งประเทศไทย และนายสมชาย เผ่าบัณฑูร ประธานชมรมสวัสดิการฮากกาแห่งประเทศไทย และคณะร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกขปญโญ) ท่านเจ้าอาวาส รับมอบ ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

          การสร้างบุญร่วมกันในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ชมรมสตรีฮากกาแห่งประเทศไทยและชมรมสวัสดิการฮากกาแห่งประเทศไทย ที่เห็นถึงความสำคัญในปัจจัยหลายอย่างที่ทางวัดพระบาทน้ำพุยังขาดแคลน จึงนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเงิน มอบให้วัดในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV

            โดยทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมทริปบุญด้วยความอิ่มใจแล้ว ยังถือโอกาสนี้พักผ่อนและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดลพบุรีอีกด้วย