Home คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา คุยสบายสบายสไตล์ ดร.เปรมประชา EP. 07 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562

คุยสบายสบายสไตล์ ดร.เปรมประชา EP. 07 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2562

601
0
SHARE

พูดคุยแบบ “สบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” กับ ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร

วันนี้พูดคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจไทยในภายภาคหน้า การปรับตัวให้ทันสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
#ทิศทางเศรษฐกิจไทย #ขายประกันดีไหม #หารายได้เสริม #ประสบการณ์ทำงาน #เรื่องการทำงาน

ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร ปัจจุบันท่านยังดำรงตำแหน่ง
1.ที่ปรึกษา SE-BIZ
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด
3. นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
4. กรรมการในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
5. กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์
6. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

ติดตามชมรายการ “คุยสบายสบาย สไตล์ ดร.เปรมประชา” ได้
ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น.
ทาง Facebook : matemnews
Website : www.matemnews.com
Youtube : MATEMOFFICIAL